Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Analysis of Russian market of foodstuffs and agricultural raw materials in modern conditions of managing

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Shabalina, L.
dc.contributor.author Kapko, A.
dc.date.accessioned 2017-03-19T11:55:28Z
dc.date.available 2017-03-19T11:55:28Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Analysis of Russian market of foodstuffs and agricultural raw materials in modern conditions of managing / L. Shabalina, A. Kapko // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 4 (46). — С. 28–34. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/114896
dc.description.abstract The paper analyzes the characteristics and trends in the product structure and geographical flows of Russia’s trade. A significant influence of TNCs on the Russian market of food and agricultural raw materials was detected. The developmental problems, place and prospects of Russia on the global food market in terms of import substitution policy were identified. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовано особливості та тенденції товарної структури та географічних потоків торгівлі Росії. Виявлено істотний вплив ТНК на російський ринок продовольства та сільськогосподарської сировини. Визначено проблеми розвитку, місце та перспективи Росії на світовому ринку продовольства в умовах політики імпортозаміщення. uk_UA
dc.description.abstract В статье проанализированы особенности и тенденции в товарной структуре и географических потоках торговли России. Выявлено существенное влияние ТНК на российский рынок продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Определены проблемы развития, место и перспективы России на мировом рынке продовольствия в условиях политики импортозамещения. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject International and Regional Economics uk_UA
dc.title Analysis of Russian market of foodstuffs and agricultural raw materials in modern conditions of managing uk_UA
dc.title.alternative Аналіз російського ринку продовольчих товарів та сільсько-господарської сировини в сучасних умовах господарювання uk_UA
dc.title.alternative Анализ российского рынка продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в современных условиях хозяйствования uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.834.4:338.1(470)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис