Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Нелінійний розвиток економічних систем в рамках моделі Лоренца

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сидоров, Ю.І.
dc.contributor.author Козик, В.В.
dc.date.accessioned 2017-03-04T09:46:09Z
dc.date.available 2017-03-04T09:46:09Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Нелінійний розвиток економічних систем в рамках моделі Лоренца / Ю.І. Сидоров, В.В. Козик // Наука та інновації. — 2012. — Т. 8, № 3. — С. 64-72. — Бібліогр.: 24 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin8.03.064
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/114221
dc.description.abstract Розглянуто відомі теоретичні публікації, що стосуются моделі Лоренца, яка описує економічні процеси в рамках теорії детермінованого хаосу. Експериментально доведено, що в моделях економічних систем незначна зміна початкових параметрів може викликати зміну результатів на виході в декілька десятків разів, що підтверджує сильно нелінійний характер розвитку цих систем. Показано, що за різних співвідношень констант утворюються точкові атрактори, дивний атрактор і атрактор типу «граничний цикл». Це розширює можливості моделі для практичного використання як прогнозувального інструменту. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены известные теоретические публикации, касающиеся модели Лоренца, описывающей экономические процессы в рамках теории детерминированного хаоса. Экспериментально установлено, что в экономических системах незначительное изменение начальных параметров может вызывать изменение результатов на выходе в несколько десятков раз, что подтверждает сильно нелинейный характер развития этих систем. Показано, что при разных соотношениях констант рассматриваемой модели образуются точечные аттракторы, странный аттрактор и аттрактор типа «предельный цикл». Это расширяет возможности модели для практического использования в качестве прогностического инструмента. uk_UA
dc.description.abstract The known theoretical publications concerning the model of Lorenz, which describes economic processes in framework of the determined chaos theory, had considered. It is experimentally established, that in economic systems a minor alteration of initial parameters can cause change of the outlet results in several tens times that confirms strongly nonlinear character of these systems development. It is shown, that different types of attractors, such as the dot attractors, strange attractor and attractor of a «limiting cycle» type, are formed at different parities of constants of the model under consideration. It expands possibilities of model for practical use in quality of the prognostic tool. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та інновації
dc.subject Наукові основи інноваційної діяльності uk_UA
dc.title Нелінійний розвиток економічних систем в рамках моделі Лоренца uk_UA
dc.title.alternative Нелинейное развитие экономической системы в рамках модели Лоренца uk_UA
dc.title.alternative Nonlinear Development of Economic System within the Framework of the Lorents Model uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис