Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Модернізація економіки України в контексті світових тенденцій індустріального розвитку

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Іванов, С.В.
dc.contributor.author Солдак, М.О.
dc.date.accessioned 2017-02-19T16:28:57Z
dc.date.available 2017-02-19T16:28:57Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Модернізація економіки України в контексті світових тенденцій індустріального розвитку / С.В. Іванов, М.О. Солдак // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 3 (45). — С. 24–31. — Бібліогр.: 29 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113955
dc.description.abstract Статтю присвячено проблемам модернізації економіки України. На основі дослідження сучасних світових тенденцій індустріального розвитку визначено, що інноваційне оновлення української економіки потребує перерозподілу повноваженьв управлінні. Акцентовано увагу на здійснення регіональної політики, що ставить за мету розвиток здібностей головних дійових осіб до безперервного навчання і стратегічної інноваційної поведінки. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена проблемам модернизации экономики Украины. На основе исследования современных мировых тенденций индустриального развития определено, что инновационное обновление украинской экономики требует перераспределения полномочий в управлении. Акцентировано внимание на осуществление региональной политики, которая ставит целью развитие способностей главных действующих лиц к непрерывному обучению и стратегического инновационного поведения. uk_UA
dc.description.abstract The article deals with problems of modernization of Ukraine's economy. Based on the study of modern world trends of industrial development is determined that an innovative upgrade Ukrainian economy needs a reauthorization in government. It was pointed out on the regional policy making, which aims to develop the capacity of prime actors for lifelong learning and strategic innovation behavior. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Економічна теорія uk_UA
dc.title Модернізація економіки України в контексті світових тенденцій індустріального розвитку uk_UA
dc.title.alternative Модернизация экономики Украины в контексте мировых тенденций индустриального развития uk_UA
dc.title.alternative Modernization of Ukraine's economy in the context of global trends of industrial development uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338:330.341.424(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис