Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін з управління персоналом

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ящишина, Ю.М.
dc.contributor.author Шашко, В.О.
dc.date.accessioned 2017-02-18T13:04:36Z
dc.date.available 2017-02-18T13:04:36Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін з управління персоналом / Ю.М. Ящишина, В.О. Шашко // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 2 (31). — С. 190–192. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113933
dc.description.abstract Статтю присвячено проблемі впровадження інтерактивних методів навчання в процес професійної підготовки менеджерів. Визначено роль і значення інтерактивних методів навчання у сучасній вищій школі. Подано короткий ретроспективний аналіз використання інтерактивних методів навчання у вітчизняній та зарубіжній педагогіці. Проаналізовано особливості їх використання у навчальному процесі підготовки менеджерів. Презентовано досвід впровадження інтерактивних методів навчання при викладанні курсу «Психотехнології управління персоналом» для студентів-менеджерів.Наведено приклади модифікованих інтерактивних вправ, які було розроблено та апробовано у процесі викладання курсу. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена проблеме внедрения интерактивных методов обучения в процесс профессиональной подготовки менеджеров. Определены роль и значение интерактивных методов обучения в современной высшей школе. Представлен короткий ретроспективный анализ использования интерактивных методов обучения в отечественной и зарубежной педагогике Проанализированы особенности их использования в процессе подготовки менеджеров. Представлен опыт внедрения интерактивных методов обучения при преподавании курса «Психотехнологии управления персоналом» для студентов-менеджеров. Приведены примеры модифицированных интерактивных упражнений, которые были разработаны и апробированы в процессе преподавания курса. uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted to the introduction of interactive teaching methods in the training of managers. There has been given the brief retrospective analysis of the use of interactive teaching methods in domestic and foreign education.There has been defined the role and importance of interactive teaching methods in the educational process. There has been made an analysis of the features of interactive teaching methods at the training of managers.The article acquaints with the experience in implementing interactive methods in teaching of the course "Mental technologies of Human Resource Management". There have been given the examples of modified interactive exercises that have been developed and tested during the educational process. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін з управління персоналом uk_UA
dc.title.alternative Использование интерактивных методов обучения в преподавании дисциплин в области управления персоналом uk_UA
dc.title.alternative Applying the Interactive Methods of Education in Discipline Teaching of HR Industry uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис