Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Аналіз моделей і методів розподілу трудових ресурсів в управлінні реалізацією портфеля ІТ-проектів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Івченкова, О.Ю.
dc.contributor.author Лях, А.О.
dc.date.accessioned 2017-02-18T12:56:52Z
dc.date.available 2017-02-18T12:56:52Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Аналіз моделей і методів розподілу трудових ресурсів в управлінні реалізацією портфеля ІТ-проектів / О.Ю. Івченкова, А.О. Лях // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 2 (31). — С. 87–91. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113917
dc.description.abstract У статті розглянуто питання важливості розподілу трудових ресурсів в управлінні реалізацією портфеля ІТ-проектів. Проаналізовано підходи, методи та моделі, які застосовуються для оцінки економічної ефективності діяльності підприємства. Проведено аналіз зарубіжних методів оцінки ефективності інвестицій в ІТ-проекти: фінансових, якісних, імовірнісних.Для аналізу було обрано найбільш популярні і застосовувані на практиці методи і моделі. У процесі аналізу були встановлені відмінні риси, переваги і недоліки кожного з методів. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрен вопрос важности распределения трудовых ресурсов в управлении реализацией портфеля ІТ-проектов. Проанализированы подходы, методы и модели, применяемые для оценки экономической эффективности деятельности предприятия. Проведен анализ зарубежных методов оценки эффективности инвестиций в ІТ-проекты: финансовых, качественных, вероятностных.Для анализа были выбраны наиболее популярные и применяемые на практике методы, и модели. В процессе анализа были установлены отличительные черты, преимущества и недостатки каждого из методов. uk_UA
dc.description.abstract The article considers the question of the importance of labor resource allocation in the management of the implementation of the portfolio of it projects. Analyzed the campaigns, methods and models used to assess economic efficiency of activity of the enterprise. The analysis of foreign methods of an estimation of efficiency of investments in it projects: financial, qualitative, and probabilistic.For analysis were selected the most popular and used in practice methods and models. In the analysis process were established distinctive features, advantages and disadvantages of each method. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Аналіз моделей і методів розподілу трудових ресурсів в управлінні реалізацією портфеля ІТ-проектів uk_UA
dc.title.alternative Анализ моделей и методов распределения трудовых ресурсов в управлении реализацией портфеля IT-проектов uk_UA
dc.title.alternative Analysis of Models and Methods of Distribution of Labour Resources in the Management of the Implementation of the Portfolio of IT Projects uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис