Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Новітні технології в економіці персоналу: нові можливості й нові виклики

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Грішнова, О.А.
dc.contributor.author Заїчко, О.С.
dc.date.accessioned 2017-02-18T12:52:16Z
dc.date.available 2017-02-18T12:52:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Новітні технології в економіці персоналу: нові можливості й нові виклики / О.А. Грішнова, О.С. Заїчко // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 2 (31). — С. 52–57. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113909
dc.description.abstract У статті розкрито сутність цифрового підходу до управління персоналом, що полягає у використанні новітніх технологій у організації HR функцій. Проаналізовано наявні напрями застосування цифрового підходу та приклади його поширення в Україні та світі. Досліджено особливості, переваги та недоліки використання новітніх технологій у сфері HR за сучасних економічних умов. uk_UA
dc.description.abstract В статье раскрыта сущность цифрового подхода к управлению персоналом, которая заключается в использовании новейших технологий в организации HR функций. Проанализированы современные направления применения цифрового подхода и примеры его распространения в Украине и в мире. Исследованы особенности, преимущества и недостатки использования новейших технологий в сфере HR в современных экономических условиях. uk_UA
dc.description.abstract In this article, we provide insight into the digital approach to staff management that consists of using modern technologies in HR function organization. Current directions of implementation digital approach and examples of its implementation in Ukraine and the world were analyzed. The particularities, advantages, and disadvantages of using the new technologies in the field of HR for the current economic condition were explored. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Новітні технології в економіці персоналу: нові можливості й нові виклики uk_UA
dc.title.alternative Новейшие технологии в экономике персонала: новые возможности и новые вызовы uk_UA
dc.title.alternative Modern Technologies in Labor Economics: New Opportunities and New Challenges uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис