Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Напрями забезпечення фінансової децентралізації в Україні

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Борейко, В.І.
dc.date.accessioned 2017-02-18T12:40:06Z
dc.date.available 2017-02-18T12:40:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Напрями забезпечення фінансової децентралізації в Україні / В.І. Борейко // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 2 (31). — С. 32–35. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113902
dc.description.abstract Досліджено роль фінансової децентралізації та самодостатності місцевих бюджетів України в забезпеченні динамічного розвитку національної економіки; обґрунтовано, що бюджетна та податкова політика, яку проводить наша країна, призвела до зменшення забезпечення видатків місцевих бюджетів власними доходами; запропоновано закріпити за місцевими бюджетами всі надходження від податку на прибуток підприємств та регулювати нестачу або надлишок в них коштів податком на доходи фізичних осіб та рентними платежами; показано, що такі дії стимулюватимуть ініціативу місцевих керівників, залучення інвестицій та соціально-економічний розвиток регіонів. uk_UA
dc.description.abstract Исследована роль финансовой децентрализации и самодостаточности местных бюджетов Украины в обеспечении динамичного развития национальной экономики; обосновано, что бюджетная и налоговая политика, проводимая нашей страной, привела к уменьшению обеспечения расходов местных бюджетов собственными доходами; предложено закрепить за местными бюджетами все поступления от налога на прибыль предприятий и регулировать недостаток или избыток в них средств налогом на доходы физических лиц и рентными платежами; показано, что такие действия будут стимулировать инициативу местных руководителей, привлечение инвестиций и социально-экономическое развитие регионов. uk_UA
dc.description.abstract In the article investigated the role of financial decentralization and self-sufficiency of local budgets of Ukraine in the ensuring of the dynamic development of the national economy; substantiated, that the budgetary and tax policy pursued in our country, caused the reduction of ensuring expenditures of local budgets by own revenues; proposed to fasten for local budgets all the revenues by corporate income tax and regulate shortage or surplus in these of funds by using the tax on personal income and rental payments; shown, that such actions encourage the initiative of local leaders, attracting investment and social and economic development of regions. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Напрями забезпечення фінансової децентралізації в Україні uk_UA
dc.title.alternative Направления обеспечения финансовой децентрализации в Украине uk_UA
dc.title.alternative Directions of ensuring of financial decentralization in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис