Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Міждисциплінарна сутність, значення, види і особливості соціальних ресурсів підприємства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Банніков, П.О.
dc.date.accessioned 2017-02-18T12:32:07Z
dc.date.available 2017-02-18T12:32:07Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Міждисциплінарна сутність, значення, види і особливості соціальних ресурсів підприємства / П.О. Банніков // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 2 (31). — С. 17–22. — Бібліогр.: 18 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113898
dc.description.abstract Уточнено поняття «соціальні ресурси підприємства», визначено його спільні й відмінні ознаки порівняно з поняттям «соціальний капітал», ідентифіковано види соціальних ресурсів підприємства: мотиваційні, інтелектуальні, інформаційні, комунікативні, соціально-психологічні, змагальні, демографічні, соціально-екологічні, діяльнісні, інноваційні, стратегічні, кадрові, організаційні, управлінські, наукові тощо, охарактеризовано їх особливості. uk_UA
dc.description.abstract Уточнено понятие «социальные ресурсы предприятия», определены его общие и отличительные признаки по сравнению с понятием «социальный капитал», идентифицированы виды социальных ресурсов предприятия: мотивационные, интеллектуальные, информационные, коммуникативные, социально-психологические, соревновательные, демографические, социально-экологические, деятельностные, инновационные, стратегические, кадровые, организационные, управленческие, научные и другие, охарактеризованы их особенности. uk_UA
dc.description.abstract The article refines meaning of the notion of “social resources of an enterprise” and defines its general and specific features comparatively with the notion of “social capital”. The article identifies the kinds of social resources of an enterprise including: motivational, intellectual, informational, communicative, socio-psychological, competitive, demographic, socio-ecological, activity-based, organizational, managerial, innovational ones etc. The article describes peculiarities of these features. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Міждисциплінарна сутність, значення, види і особливості соціальних ресурсів підприємства uk_UA
dc.title.alternative Междисциплинарная сущность, значение, виды и особенности социальных ресурсов предприятия uk_UA
dc.title.alternative Interdisciplinary Essence, Importance, Types and Peculiarities of the Social Resources of an Enterprise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис