Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Conditions of Submicrocrack Formation During Shock-Wave Treatment of Metals

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Didyk, R.P.
dc.date.accessioned 2017-02-12T15:45:56Z
dc.date.available 2017-02-12T15:45:56Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Conditions of Submicrocrack Formation During Shock-Wave Treatment of Metals / R.P. Didyk // Наука та інновації. — 2006. — Т. 2, № 3. — С. 54-58. — Бібліогр.: 7 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin2.03.054
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113725
dc.description.abstract The formation of submicrocracks located at a quite substantial distance from the source of disturbance, under the action of powerful shock waves has been observed and studied by electron microscopy. The ultimate parameters of the shock waves (pressure, deformation degree) at which the submicrocrack formation is eliminated, have been determined theoretically and confirmed experimentally. Effective means for the prevention of the microfaults formation in the process of ex plosive hardening treatment of metals have been developed. uk_UA
dc.description.abstract За допомогою електронної мікроскопії вивчене утворення субмікротріщин, розташованих на певній відстані від джерела під дією потужної ударної хвилі. Оптимальні параметри ударної хвилі (тиск, ступінь деформації), при яких знижується утворення субмікротріщин, визначені теоретично та підтверджені експериментально. Розроблені ефективні засоби запобігання мікроруйнувань у процесі зміцнення металів вибухом. uk_UA
dc.description.abstract С помощью электронной микроскопии изучено образование субмикротрещин, рас положенных на определенном расстоянии от источника под действием мощной ударной волны. Оптимальные параметры ударной волны (давление, степень деформации), при которых снижается образование субмикротрещин, определены теоретически и подтверждены экспериментально. Разработаны эффективные средства предотвращения микроразрушений в процессе упрочнения металлов взрывом. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.subject Енергозберігаючі технології в гірничо-металургійному та паливно-енергетичному комплексах України uk_UA
dc.title Conditions of Submicrocrack Formation During Shock-Wave Treatment of Metals uk_UA
dc.title.alternative Умови утворення субмікротріщин при вибуховому зміцненні металів uk_UA
dc.title.alternative Условия образования субмикротрещин при взрывном упрочнении металлов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис