Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

До формалізації задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гуляницький, Л.Ф.
dc.contributor.author Рясна, І.І.
dc.date.accessioned 2017-01-31T16:11:34Z
dc.date.available 2017-01-31T16:11:34Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation До формалізації задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах / Л.Ф. Гуляницький, І.І. Рясна // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2016. — № 2016. — С. 17-25. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0013
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113014
dc.description.abstract Запропоновано підхід до формалізації поняття «нечіткий комбінаторний об’єкт», що дозволяє формалізувати як відомі, так і нові класи задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах. Проведено класифікацію нечітких комбінаторних об’єктів та наведено приклади таких нечітких комбінаторних об’єктів, як нечіткі розміщення, нечіткі сполучення, нечіткі перестановки, нечіткі графи. uk_UA
dc.description.abstract Предложен подход к формализации понятия «нечеткий комбинаторный объект», что позволяет формализовать как известные, так и новые классы задач комбинаторной оптимизации на нечетких множествах. Проведена классификация нечетких комбинаторных объектов, а также приведены примеры таких нечетких комбинаторных объектов, как нечеткие размещения, нечеткие сочетания, нечеткие перестановки, нечеткие графы. uk_UA
dc.description.abstract The article considers an approach to formalizing the concept "fuzzy combinatorial object" that allows to formalize both known, and new classes of problems of combinatorial optimization on fuzzy sets. We classify fuzzy combinatorial objects. Examples of such fuzzy combinatorial objects as fuzzy arrangements, fuzzy combinations, fuzzy permutations, and fuzzy graphs are given. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Теорія оптимальних рішень
dc.title До формалізації задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах uk_UA
dc.title.alternative К формализации задач комбинаторной оптимизации на нечетких множествах uk_UA
dc.title.alternative On formalization of combinatorial optimization problems on fuzzy sets uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.8


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис