Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Academic Institution Telecommunication Infrastructure Development

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Antoniuk, Y.M.
dc.date.accessioned 2017-01-22T20:00:18Z
dc.date.available 2017-01-22T20:00:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Academic Institution Telecommunication Infrastructure Development / Y.M. Antoniuk // Управляющие системы и машины. — 2015. — № 5. — С. 45–51, 78. — Бібліогр.: 10 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0130-5395
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/112540
dc.description.abstract The problem of the software choice and the hardware solutions, the creation principles and application services of the scientific and educational academic institutions environment in condition of the basic developing, the information communication technology innovation and general globalization is scrutinized. Based on the technological standards analysis that apply to the telecommunications infrastructure and network management centers, the recommendations for the network control center creation, in particular, the basic computer telecommunication center are described. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто задачу вибору програмно-технічних рішень, принципів створення і застосування сервісів науково-освітнього простору академічної установи в умовах розвитку базових і перспективних комунікаційних та інформаційних технологій і загальної глобалізації. На основі аналізу технологічних стандартів, які застосовуються в телекомунікаційних структурах і центрах управління мережами описано формування рекомендацій щодо створення центру управління мережами, зокрема, базового комп'ютерного телекомунікаційного вузла. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрена задача выбора программно-технических решений, принципов создания и применения сервисов научно-образовательного пространства академического учреждения в условиях развития базовых и перспективных коммуникационных и информационных технологий и общей глобализации. На основе анализа технологических стандартов, применяемых в телекоммуникационных структурах и центрах управления сетями, описано формирование рекомендаций по созданию центра управления сетями, в частности, базового компьютерного телекоммуникационного узла. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Управляющие системы и машины
dc.subject Информационные и коммуникационные среды uk_UA
dc.title Academic Institution Telecommunication Infrastructure Development uk_UA
dc.title.alternative Розвиток інфраструктури електрозв'язку навчального закладу uk_UA
dc.title.alternative Развитие инфраструктуры электросвязи учебного заведения uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.39


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис