Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

A New Method of the Logical Functions Minimization in the Polynomial Set-Theoretical Format. 3. Minimization of Function System

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Rytsar, B.Ye.
dc.date.accessioned 2017-01-22T19:39:17Z
dc.date.available 2017-01-22T19:39:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation A New Method of the Logical Functions Minimization in the Polynomial Set-Theoretical Format. 3. Minimization of Function System / B.Ye. Rytsar // Управляющие системы и машины. — 2015. — № 5. — С. 13–21. — Бібліогр.: 40 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0130-5395
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/112536
dc.description.abstract A new minimization method of the logic functions system of n variables in polynomial set-theoretical format is considered. The method is based on the splitting procedure of minterms system and on the generalizing the conjuncterms set of the different ranks by the settheoretical simplifing rules. The advantages of the suggested method are illustrated by the examples. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто новий метод мінімізації системи логікових функцій від n змінних у поліноміальному теоретико-множинному форматі, що ґрунтується на процедурі розчеплення системних мінтермів та узагальнених теоретико-множинних правилах спрощення множин кон’юнктермів різних рангів. Переваги методу ілюструються прикладами. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрен новый метод минимизации системы логических функций от n переменных в полиномиальном теоретико-множественном формате, основанный на процедуре расцепления системных минтермов и обобщенных теоретико-множественных правилах упрощения множества конъюнктермов разных рангов. Преимущества метода иллюстрируются примерами. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Управляющие системы и машины
dc.subject Новые методы в информатике uk_UA
dc.title A New Method of the Logical Functions Minimization in the Polynomial Set-Theoretical Format. 3. Minimization of Function System uk_UA
dc.title.alternative Новий метод логічної мінімізації функції в поліноміальному теоретико-множинному форматі. 3. Мінімізація функцій системи uk_UA
dc.title.alternative Новый метод минимизации системы логических функций в полиномиальном теоретико-множественном формате. 3. Минимизация функций системы uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.718


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис