Показати простий запис статті

dc.contributor.author Dovbnya, A.N.
dc.contributor.author Dolzhek, M.A.
dc.contributor.author Pugachev, G.D.
dc.contributor.author Repikhov, O.A.
dc.contributor.author Torgovkin, A.V.
dc.contributor.author Uvarov, V.L.
dc.contributor.author Shestakova, V.S.
dc.contributor.author Shramenko, B.I.
dc.date.accessioned 2017-01-20T18:10:32Z
dc.date.available 2017-01-20T18:10:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Optimization of conditions for ⁶⁷Cu photonuclear production / A.N. Dovbnya, M.A. Dolzhek, G.D. Pugachev, O.A. Repikhov, A.V. Torgovkin, V.L. Uvarov, V.S. Shestakova, B.I. Shramenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2015. — № 6. — С. 160-164. — Бібліогр.: 7 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 07.85.-m, 81.40wx, 87.53-j, 87.53Wz
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/112372
dc.description.abstract Radiopharmaceuticals based on the ⁶⁷Cu isotope have found wide use in immunotherapy. The present paper analyzes the conditions of ⁶⁷Cu production by the ⁶⁸Zn(γ,p) ⁶⁷Cu reaction at an electron accelerator in relation to the target isotope and hot impurities yield, as well as the radiation risks. Consideration has been given to some variants of the technological target 40 g in weight made from natural zinc, and one enriched up to 99% in the ⁶⁸Zn isotope. The target exposition to bremsstrahlung with end-point energy 30 and 60 MeV was studied. It has been found that the use of enriched target results in reduction of both the radiation risk (down to 10⁻⁴) and the scope of waste han-dling procedures. uk_UA
dc.description.abstract Радіофармпрепарати на основі ізотопу ⁶⁷Cu широко використовуються в імунотерапії. У повідомленні проаналізовані умови його виробництва на прискорювачі електронів за реакцією ⁶⁸Zn(γ,n)⁶⁷Cu відносно виходу цільового продукту, а також гарячих домішок і радіаційних ризиків. Розглянуто варіанти технологічної мішені масою 40 г із цинку природного складу і збагаченого до 99% за ізотопом ⁶⁸Zn, активованою гальмівним випромінюванням із граничною енергією 30 і 60 МеВ. Показано, що при використанні збагаченої мішені радіаційний ризик знижується до 10⁻⁴, а також значно зменшується обсяг процедур з відходами. uk_UA
dc.description.abstract Радиофармпрепараты на основе изотопа ⁶⁷Cu широко используются в иммунотерапии. В сообщении проанализированы условия его производства на ускорителе электронов по реакции ⁶⁸Zn(γ,n)⁶⁷Cu в отношении выхода целевого продукта, а также горячих примесей и радиационных рисков. Рассмотрены варианты технологической мишени массой 40 г из цинка природного состава и обогащенного до 99% по изотопу ⁶⁸Zn, активированной тормозным излучением с граничной энергией 30 и 60 МэВ. Показано, что при использовании обогащенной мишени радиационный риск снижается до 10⁻⁴, а также значительно уменьшается объем процедур с отходами. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Применение ядерных методов uk_UA
dc.title Optimization of conditions for ⁶⁷Cu photonuclear production uk_UA
dc.title.alternative Оптимізація умов фотоядерного виробництва ⁶⁷Cu uk_UA
dc.title.alternative Оптимизация условий фотоядерного производства ⁶⁷Cu uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис