Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The effect OF Cr, Cr-N and Cr-Ox coatings on deuterium retention and penetration in zirconium alloy Zr-1Nb

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kopanetz, I.E.
dc.contributor.author Tolstolutskaya, G.D.
dc.contributor.author Nikitin, A.V.
dc.contributor.author Bilous, V.A.
dc.contributor.author Kuprin, A.S.
dc.contributor.author Ovcharenko, V.D.
dc.contributor.author Vasilenko, R.L.
dc.date.accessioned 2017-01-19T20:09:23Z
dc.date.available 2017-01-19T20:09:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation The effect OF Cr, Cr-N and Cr-Ox coatings on deuterium retention and penetration in zirconium alloy Zr-1Nb / I.E. Kopanetz, G.D. Tolstolutskaya, A.V. Nikitin, V.A. Bilous, A.S. Kuprin, V.D. Ovcharenko, R.L. Vasilenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2015. — № 5. — С. 81-86. — Бібліогр.: 16 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/112288
dc.description.abstract Depth distribution profiles of deuterium in zirconium alloy Zr-1Nb in initial state and with coatings Cr, CrN, and Cr₂O₃ after ion implantation with 15 keV/D⁺ at temperatures 350 °C to dose 1·10¹⁷ D/cm⁻² and deuterium plasma of glow discharge at room temperature are determined by the method of nuclear reactions. It is shown that in studied range of temperatures and concentrations of deuterium coatings CrN and Cr₂O₃ act as barrier and protect zirconium from interaction with hydrogen isotope. uk_UA
dc.description.abstract У вихідному сплаві цирконію і в сплаві з Cr-, CrN- и Cr₂O₃-покриттями методом ядерних реакцій виміряні профілі розподілу дейтерію, який імплантований з енергією 15 кеВ/D⁺ при температурі 350 °С до дози 1·10¹⁷ D/см⁻² і впроваджений при впливі плазми тліючого розряду. Показано, що в дослідженому інтервалі температур і концентрацій покриття CrN и Cr₂O₃ виступають бар'єром і захищають цирконій від взаємодії з ізотопом водню - дейтерієм. uk_UA
dc.description.abstract В исходном сплаве циркония и в сплаве с Cr-, CrN- и Cr₂O₃-покрытиями методом ядерных реакций измерены профили распределения дейтерия, имплантированного с энергией 15 кэВ/D⁺ при температуре 350 °С до дозы 1·10¹⁷ D/см⁻² и внедренного при воздействии плазмы тлеющего разряда. Показано, что в исследованном интервале температур и концентраций покрытия CrN и Cr₂O₃ выступают барьером и защищают цирконий от взаимодействия с изотопом водорода - дейтерием. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Физика радиационных и ионно-плазменных технологий uk_UA
dc.title The effect OF Cr, Cr-N and Cr-Ox coatings on deuterium retention and penetration in zirconium alloy Zr-1Nb uk_UA
dc.title.alternative Вплив покриттів Cr, Cr-N та Cr-Ox на утримання і проникнення дейтерію в сплави цирконію Zr-1Nb uk_UA
dc.title.alternative Влияние покрытий Cr, Cr-N и Cr-Ox на удержание и проникновение дейтерия в сплавы циркония Zr-1Nb uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 669.296.004.0772


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис