Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Plasma production by a sequence of relativistic electron bunches in the transit channel of the dielectric structure

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Linnik, A.F.
dc.contributor.author Onishchenko, I.N.
dc.contributor.author Pristupa, V.I.
dc.contributor.author Berezina, G.P.
dc.contributor.author Omelayenko, O.L.
dc.contributor.author Us, V.S.
dc.date.accessioned 2017-01-17T20:30:03Z
dc.date.available 2017-01-17T20:30:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Plasma production by a sequence of relativistic electron bunches in the transit channel of the dielectric structure / A.F. Linnik, I.N. Onishchenko, V.I. Pristupa, G.P. Berezina, O.L. Omelayenko, V.S. Us // Вопросы атомной науки и техники. — 2015. — № 4. — С. 117-119. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 41.75.Lx; 52.40.Mj
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/112192
dc.description.abstract In the concept of plasma-dielectric wakefield accelerator plasma presence in the transit channel of the dielectric structure plays at significant role in increasing the accelerating field and providing bunches focusing. The results of the study of plasma production directly by exciting relativistic electron bunches in the channel, filled with an inert gas of different pressure. Measured temporal evolution of the density of the produced plasma, that is in a good agreement with estimates of ionization due to binary collisions of bunch electrons with neutrals or to beam-plasma discharge in the corresponding ranges of the gas pressure. uk_UA
dc.description.abstract У концепції плазмово-діелектричного кільватерного прискорювача істотну роль у збільшенні прискорю-ючого поля та забезпеченні фокусування згустків відіграє наявність плазми в прольотному каналі діелектричної структури. Представлено результати дослідження процесів утворення плазми безпосередньо збуджуючими релятивістськими електронними згустками в каналі, заповненому нейтральним газом різного тиску. Виміряна часова еволюція щільності створюваної плазми, що знаходиться в задовільному узгодженні з оцінками іонізації за рахунок парних зіткнень електронів згустків з нейтралами або розвитку пучково-плазмового розряду у відповідних областях тиску газу. uk_UA
dc.description.abstract В концепции плазменно-диэлектрического кильватерного ускорителя существенную роль в увеличении ускоряющего поля и обеспечении фокусировки сгустков играет наличие плазмы в пролетном канале диэлектрической структуры. Представлены результаты исследования процессов образования плазмы непосредственно возбуждающими релятивистскими электронными сгустками в канале, заполненном нейтральным газом различного давления. Измерена временная эволюция плотности возникающей плазмы, находящейся в удовлетворительном согласии с оценками ионизации за счет соударений электронов сгустков с нейтралами или развития пучково-плазменного разряда в соответствующих областях давления газа. uk_UA
dc.description.sponsorship This work was supported by NAS of Ukraine program "Perspective investigations on plasma physics, controlled thermonuclear fusion and plasma technologies", Project P-1 / 63-2015. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Новые методы ускорения заряженных частиц uk_UA
dc.title Plasma production by a sequence of relativistic electron bunches in the transit channel of the dielectric structure uk_UA
dc.title.alternative Створення плазми послідовністю релятивістських електронних згустків у прольотному каналі діелектричної структури uk_UA
dc.title.alternative Создание плазмы последовательностью релятивистских электронных сгустков в пролётном канале диэлектрической структуры uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис