Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Dispersion properties of arbitrary cross-section plasma-filled waveguide in a finite magnetic field

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Shcherbinin, V.I.
dc.contributor.author Zaginaylov, G.I.
dc.contributor.author Tkachenko, V.I.
dc.date.accessioned 2017-01-15T14:51:26Z
dc.date.available 2017-01-15T14:51:26Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Dispersion properties of arbitrary cross-section plasma-filled waveguide in a finite magnetic field / V.I. Shcherbinin, G.I. Zaginaylov, V.I. Tkachenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2013. — № 4. — С. 21-24. — Бібліогр.: 9 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.35.Hr
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/111904
dc.description.abstract The study presents a universal approach to solving a boundary value problem for waveguide of arbitrary crosssection with longitudinally magnetized plasma filling. The approach utilizes representation of longitudinal fields by infinite scalar series. The dispersion equation of magnetized plasma-filled waveguide of arbitrary cross-section is obtained. As examples, numerical results for three types of plasma-filled waveguides (circular, coaxial and rectangular) are presented. Their dispersion properties, as well as convergence of numerical results, are investigated numerically. The validity of the results is verified by comparison with known data. uk_UA
dc.description.abstract Було запропоновано новий універсальний метод розв'язання задачі на власні частоти та поля регулярного хвилеводу довільного перерізу із магнітоактивною плазмою. Метод використовує скалярні розкладення для поздовжніх полів хвилеводу. Було отримано дисперсійне рівняння магнітоактивного плазмового хвилеводу з довільною формою поперечного перерізу. Як приклад, було розглянуто три типа (циліндричний, коаксіальний та прямокутний) плазмових хвилеводів. Їхні дисперсійні властивості, а також збіжність чисельних результатів було досліджено чисельно. Достовірність результатів було продемонстровано шляхом порівняння із відомими даними. uk_UA
dc.description.abstract Предложен новый универсальный метод решения задачи на собственные частоты и поля регулярного волновода произвольного сечения с магнитоактивной плазмой. Метод использует скалярные разложения для продольных полей волновода. Получено дисперсионное уравнение магнитоактивного плазменного волновода с произвольной формой поперечного сечения. Как пример, рассмотрены три типа (цилиндрический, коаксиальный и прямоугольный) плазменных волноводов. Их дисперсионные свойства, а также сходимость численных результатов исследованы численно. Достоверность результатов показана путем сравнения с известными данными. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Нерелятивистская электроника uk_UA
dc.title Dispersion properties of arbitrary cross-section plasma-filled waveguide in a finite magnetic field uk_UA
dc.title.alternative Дисперсійні властивості плазмового хвилеводу із довільним поперечним перерізом у кінцевому магнітному полі uk_UA
dc.title.alternative Дисперсионные свойства плазменного волновода произвольного поперечного сечения в конечном магнитном поле uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис