Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The shearing modes approach to the theory of the diocotron instability of the cylindrical electron layer

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Mykhaylenko, V.V.
dc.contributor.author Hae June Lee
dc.contributor.author Mykhaylenko, V.S.
dc.contributor.author Azarenkov, N.A.
dc.date.accessioned 2017-01-15T14:50:40Z
dc.date.available 2017-01-15T14:50:40Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation The shearing modes approach to the theory of the diocotron instability of the cylindrical electron layer / V.V. Mykhaylenko, Hae June Lee, V.S. Mykhaylenko, N.A. Azarenkov // Вопросы атомной науки и техники. — 2013. — № 4. — С. 25-29. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/111903
dc.description.abstract The temporal evolution of the linear diocotron instability of the cylindrical annular plasma column, which is driven by the shear of the equilibrium velocity of pure electron non-neutral plasma in crossed external magnetic and own electric fields, is investigated by using the extension of shearing modes methodology onto the cylindrical geometry. That approach does not use any spectral transforms in time and gives the solution of the initial value problems for any desired time. The evolution process leads toward the convergence to the phase-locking configuration of the mutually growing eigen and forced modes. uk_UA
dc.description.abstract Часова лінійна еволюція діокотронної нестійкості циліндричного шару електронів, яка збуджується широм рівноважної швидкості електронів у схрещених зовнішньому магнітному та власному електричному полях, досліджується використовуючи узагальнення методології зсувних мод на циліндричну геометрію. Цей підхід не використовує спектральне перетворення по часовій змінній і дає розв’язок задачі на початкові дані для любого часу. Еволюційний процес веде до утворення конфігурації з фазовою синхронізацією взаємно зростаючих власних та вимушених мод. uk_UA
dc.description.abstract Временная линейная эволюция диокотронной неустойчивости цилиндрического слоя электронов, которая возбуждается широм равновесной скорости электронов в скрещенных внешнем магнитном и собственном электрическом полях, исследуется используя обобщение методологии сдвиговых мод на цилиндрическую геометрию. Этот подход не использует спектральное преобразование по времени и дает решение начальной задачи для любого времени. Эволюционный процесс приводит к образованию конфигурации с фазовой синхронизацией взаимно растущих собственных и вынужденных мод. uk_UA
dc.description.sponsorship This work was funded by National R&D Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education, Science and Technology (Grant No. 2012-M1A7A1A02-034918). uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Нерелятивистская электроника uk_UA
dc.title The shearing modes approach to the theory of the diocotron instability of the cylindrical electron layer uk_UA
dc.title.alternative Підхід зсувних мод до теорії діокотронної нестійкості ціліндричного шару електронів uk_UA
dc.title.alternative Подход сдвиговых мод к теории диокотронной неустойчивости цилиндрического слоя электронов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc PACS: 52.27.Gr


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис