Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Aberrations reduction in deflecting RF structures for transformation of particle distribution in the bunch

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Paramonov, V.
dc.contributor.author Orlov, P.
dc.contributor.author Floettmann, K.
dc.date.accessioned 2017-01-14T20:00:45Z
dc.date.available 2017-01-14T20:00:45Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Aberrations reduction in deflecting RF structures for transformation of particle distribution in the bunch / V. Paramonov, P. Orlov, K. Floettmann // Вопросы атомной науки и техники. — 2013. — № 6. — С. 67-71. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.27.-a; 41.85.-p
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/111797
dc.description.abstract The complete analysis of field distribution in the deflecting RF structures (DS) has been performed and criterion for selection and development of DS with reduced aberrations is developed. Additional reasons to possible increasing of aberrations in DS sections are considered and difference between traveling and standing modes is outlined. Distortions of DS dispersion curve, coming with aberrations reduction, are considered and method for correction is applied. Examples of DS with the reduced level of aberrations are considered shortly. uk_UA
dc.description.abstract Проведено загальний аналіз розподілу і сформульовано критерій вибору і розробки відхиляючих ВЧ-структур (ВС) з мінімізованими нелінійними добавками (НД), зумовленими вищими гармоніками НД. Розглянуто відмінності, зумовлені режимом роботи ВС – хвилі, що біжить або стоїть, причини збільшення рівня аберацій на окремих ділянках секцій ВС. Досліджено спотворення дисперсійної характеристики ВС, супутні зменшення аберацій, і запропоновано спосіб корекції цих спотворень. Сформульовано обмеження на мінімальний рівень аберацій в обох режимах хвиль. Коротко наводяться приклади ВС у режимах бігучої і стоячої хвиль, які мають зменшений, як мінімум на порядок, рівень нелінійностей у розподілі відхиляючого поля. uk_UA
dc.description.abstract Проведен общий анализ распределения и сформулирован критерий выбора и разработки отклоняющих ВЧ-структур (ОС) с минимизированными нелинейными добавками (НД), обусловленными высшими гармониками НД. Рассмотрены различия, определяемые режимом работы ОС – бегущей или стоячей волны, при-чины увеличения уровня аберраций на отдельных участках секций ОС. Исследованы искажения дисперсионной характеристики ОС, сопутствующие уменьшению аберраций, и предложен способ коррекции этих искажений. Сформулированы ограничения на минимальный уровень аберраций в режимах бегущей и стоячей волн. Кратко приводятся примеры ОС в режимах бегущей и стоячей волн, имеющих уменьшенный, как минимум на порядок, уровень нелинейностей в распределении отклоняющего поля. uk_UA
dc.description.sponsorship This study is supported in part by the grant RBFR N12-02-00654-a. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Элементы ускорителей uk_UA
dc.title Aberrations reduction in deflecting RF structures for transformation of particle distribution in the bunch uk_UA
dc.title.alternative Зниження рівня аберацій у відхиляючих ВЧ-структурах для перетворення розподілу частинок у згустку uk_UA
dc.title.alternative Снижение уровня аберраций в отклоняющих ВЧ-структурах для преобразования распределения частиц в сгустке uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис