Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The contribution to the scattering of electrons in the magnetoresistance of multilayers of nonmagnetic metals

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Protsenko, I.Yu.
dc.contributor.author Odnodvorets, L.V.
dc.contributor.author Protsenko, S.I.
dc.contributor.author Shumakova, M.O.
dc.date.accessioned 2017-01-14T11:09:49Z
dc.date.available 2017-01-14T11:09:49Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation The contribution to the scattering of electrons in the magnetoresistance of multilayers of nonmagnetic metals / I.Yu. Protsenko, L.V. Odnodvorets, S.I. Protsenko, M.O. Shumakova // Вопросы атомной науки и техники. — 2016. — № 1. — С. 121-123. — Бібліогр.: 9 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 75.30.Ds, 75.47.De, 75.30.Gw
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/111774
dc.description.abstract The semiphenomenological model that describes the scattering of electrons in the implementation of the phenomenon magnetoresistance (MR) three-layer film based on non-magnetic metals were proposed. The quantitative characteristic of the MR is so-called magnetic resistance coefficient βB = dlnR/dB, the value of which on the field dependence not only of the mean free path of the electrons, and a specular parameter and transmission parameters at the grain boundary and interfaces. uk_UA
dc.description.abstract Запропонована напівфеноменологічна модель, яка описує процеси розсіювання електронів при реалізації явища магнітоопору (МО) тришарової плівки на основі немагнітних металів. Кількісною характеристикою МО виступає так званий магнітний коефіцієнт опору βB = dlnR/dB, величина якого визначається польовою залежністю не тільки середньої довжини вільного пробігу електронів, а і коефіцієнтів дзеркальності зовнішніх поверхонь плівки, проходження межі зерен та інтерфейсів. uk_UA
dc.description.abstract Предложена полуфеноменологическая модель, которая описывает процессы рассеивания электронов при реализации явления магнитосопротивления (МС) трехслойной пленки на основе немагнитных металлов. Количественной характеристикой МС является так называемый магнитный коэффициент сопротивления βB = dlnR/dB, величина которого определяется полевой зависимостью не только средней длины свободного пробега электронов, а и коэффициентов зеркальности внешних поверхностей пленки, прохождения границы зерен и интерфейсов. uk_UA
dc.description.sponsorship This work performed within the state of scientific themes of Applied Physics Department with the financial support of the Ministry Education and Science of Ukraine (2015–2017 years). uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Физика и технология конструкционных материалов uk_UA
dc.title The contribution to the scattering of electrons in the magnetoresistance of multilayers of nonmagnetic metals uk_UA
dc.title.alternative Внесок процесів розсіювання електронів у магнітоопір багатошарових плівок немагнітних металів uk_UA
dc.title.alternative Вклад процессов рассеивания электронов в магнитосопротивление многослойных пленок немагнитных металлов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис