Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Fabrication and properties of yttria, ceria doped zirconia-aluminia ceramic composites

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Lyubushkin, R.A.
dc.contributor.author Ivanov, O.N.
dc.contributor.author Chuev, V.P.
dc.contributor.author Buzov, A.A.
dc.date.accessioned 2017-01-13T17:48:56Z
dc.date.available 2017-01-13T17:48:56Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Fabrication and properties of yttria, ceria doped zirconia-aluminia ceramic composites / R.A. Lyubushkin, O.N. Ivanov,V.P. Chuev, A.A. Buzov // Вопросы атомной науки и техники. — 2011. — № 6. — С. 175-178. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/111698
dc.description.abstract At present, zirconia-based ceramics are gaining popularity in dentistry, particularly in fixed prosthodontics. clinically, it is important that ceramic restorations reproduce the translucency and color of natural teeth. Zirconia based ceramics is a high performance material with excellent biocompatibility and mechanical properties, which suggest its suitability for posterior fixed partial dentures. Y₂O₃-stabilized tetragonal zirconia polycrystalline (YTZ/Al₂O₃) and CeO₂-stabilized tetragonal zirconia polycrystalline (CZA) ceramics with high-performance were prepared for dental application by use the wet chemical route, consolidated by cold isostatic pressing, and two-step sintering method. Physical and mechanical properties test results show that the bending strength, fracture toughness, and the density of full sintered ceramics suggest that the material is relatively suitable for dental restoration. uk_UA
dc.description.abstract В даний час кераміка на основі діоксиду цирконію набуває великої популярності в стоматологічному протезуванні зважаючи на виняткові механічні та косметичні (прозорість і колір природних зубів) властивості, біоінертність. Композиційна кераміка Y₀.₁Zr₀.₉O₂/Al₂O₃-CeO₂ була синтезована зворотним співосадженням з водних розчинів і компактуванням методом холодного ізостатичного пресування та поетапного спікання на повітрі. Охарактеризовано властивості вихідного порошку методами БЕТ, просвічуючої мікроскопії і диференціальної скануючої калориметрії. Вивчено мікроструктуру, фазовий склад, мікротвердість і міцність на стискання консолідованого Y₀.₁Zr₀.₉O₂/Al₂O₃-CeO₂. uk_UA
dc.description.abstract В настоящее время керамика на основе диоксида циркония приобретает большую популярность в стоматологическом протезировании ввиду исключительных механических и косметических (прозрачность и цвет естественных зубов) свойств, биоинертности. Композиционная керамика Y₀.₁Zr₀.₉O₂/Al₂O₃-CeO₂ была синтезирована обратным соосаждением из водных растворов, компактирована методом холодного изостатического прессования и спечена пошагово на воздухе. Охарактеризованы свойства исходного порошка методами БЭТ, просвечивающей микроскопии и дифференциальной сканирующей калориметрии. Изучена микроструктура, фазовый состав, микротвердость и прочность на сжатие консолидированного Y₀.₁Zr₀.₉O₂/Al₂O₃-CeO₂. uk_UA
dc.description.sponsorship This work was performed in the framework of the federal target program No. 13.G25.31.0006 uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Физика и технология конструкционных материалов uk_UA
dc.title Fabrication and properties of yttria, ceria doped zirconia-aluminia ceramic composites uk_UA
dc.title.alternative Створення та властивості легованих ітрієм і церієм цирконій-алюмінієвих керамічних композитів uk_UA
dc.title.alternative Создание и свойства легированных иттрием и церием цирконий-алюминиевых керамических композитов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.315.592


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис