Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Coaxial pulsed 3 MW RF power input for 176 MHz accelerating structure

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Auslender, V.L.
dc.contributor.author Chernov, K.N.
dc.contributor.author Gornakov, I.V.
dc.contributor.author Kazarezov, I.V.
dc.contributor.author Makarov, I.G.
dc.contributor.author Matyash, N.V.
dc.contributor.author Ostreiko, G.N.
dc.contributor.author Panfilov, A.D.
dc.contributor.author Serdobintsev, G.V.
dc.contributor.author Tarnetsky, V.V.
dc.contributor.author Tiunov, M.A.
dc.contributor.author Shachkov, V.E.
dc.date.accessioned 2017-01-10T13:18:39Z
dc.date.available 2017-01-10T13:18:39Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Coaxial pulsed 3 MW RF power input for 176 MHz accelerating structure / V.L. Auslender, K.N. Chernov, I.V. Gornakov, I.V. Kazarezov, I.G. Makarov, N.V. Matyash, G.N. Ostreiko, A.D. Panfilov, G.V. Serdobintsev, V.V. Tarnetsky, M.A. Tiunov, V.E. Shachkov // Вопросы атомной науки и техники. — 2008. — № 5. — С. 43-45. — Бібліогр.: 3 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.17.-w; 84.40.-x
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/111488
dc.description.abstract Design of the power input is described in the paper. The power input is a low-impedance coaxial line with the wave resistance of about 30 Ohm. One of the line ends is shorted, the other turns into the coupling loop, which inductance is compensated by the stray capacitance. The vacuum section of the power input is separated from the atmosphere by the cylindrical insulator made of 22XC ceramics. The coaxial part of the power input is divided into the 176 MHz quarter-wave-length insulator and quarter-wave-length transformer by the point of the 50 Ohm RF power feeder connection. Power input testing technique is described in the paper together with the results obtained when operating at the high power level. uk_UA
dc.description.abstract Наведено конструкцію вводу потужності, що являє собою низькоомну коаксіальну лінію з хвильовим опором порядку 30 Ом. Один кінець лінії закорочено, а інший переходить у петлю зв'язку, індуктивність якої компенсована конструктивною ємністю. Вакуумна частина вводу потужності відділена від атмосфери циліндричним ізолятором з кераміки 22ХС. Високочастотна потужність підводиться фідером до місця, що розділяє коаксіальну частину вводу на чвертьхвильовий ізолятор і чвертьхвильовий трансформатор на частоті 176 МГц. Хвильовий опір фідера, що підводить потужність, 50 Ом. Описано методику випробування вводу потужності на стенді, наведені результати його роботи на великому рівні потужності. uk_UA
dc.description.abstract Приведена конструкция ввода мощности. Он представляет собой низкоомную коаксиальную линию с волновым сопротивлением порядка 30 Ом. Один конец линии закорочен, а другой переходит в петлю связи, индуктивность которой компенсирована конструктивной емкостью. Вакуумная часть ввода мощности отделена от атмосферы цилиндрическим изолятором из керамики 22ХС. Высокочастотная мощность подводится фидером в месте, разделяющем коаксиальную часть ввода на четвертьволновый изолятор и четвертьволновый трансформатор на частоте 176 МГц. Волновое сопротивление подводящего мощность фидера 50 Ом. Описана методика испытания ввода мощности на стенде, приведены результаты его работы на большом уровне мощности. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Физика и техника ускорителей uk_UA
dc.title Coaxial pulsed 3 MW RF power input for 176 MHz accelerating structure uk_UA
dc.title.alternative Коаксіальний високочастотний ввід імпульсної потужності 3 МВт у прискорюючу структуру 176 МГц uk_UA
dc.title.alternative Коаксиальный высокочастотный ввод импульсной мощности 3 МВт в ускоряющую структуру 176 МГц uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис