Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Електрофізичні властивості плівок молібдену в умовах внутрішнього розмірного ефекту

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Білоус, О.А.
dc.contributor.author Чорноус, А.М.
dc.date.accessioned 2017-01-09T17:57:46Z
dc.date.available 2017-01-09T17:57:46Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Електрофізичні властивості плівок молібдену в умовах внутрішнього розмірного ефекту / О.А. Білоус, А.М. Чорноус // Вопросы атомной науки и техники. — 2003. — № 5. — С. 146-151. — Бібліогр.: 20 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/111378
dc.description.abstract Стаття присвячена комплексному дослідженню кристалічної структури та електрофізичних властивостей (питомий опор, температурний коефіцієнт опору) плівок молібдену. Розрахунок параметрів електроперенесення (середня довжина вільного пробігу носіїв струму в плівці, коефіцієнтів проходження і розсіювання на межі зерна) проводився на основі ізотропної моделі Тельє-Тоссе-Пішар та асимптотичних співвідношень моделі Ухлінова-Косаківської і теорії Майядаса-Шатцкеса. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена комплексному исследованию кристаллической структуры и электрофизических свойств (удельное сопротивление и температурный коэффициент сопротивления) пленок молибдена. Расчет параметров электропереноса (средней длины свободного пробега носителей тока в пленке, коэффициент прохождения и рассеивания на границе зерна) проводились на основе изотропной модели Телье-Тоссе-Пишар и асимптотических соотношений модели Ухлинова-Косаковской и теории Майядаса-Шатцкеса. uk_UA
dc.description.abstract This article is devoted to complex research of crystal structure and electrophysical properties (resistivity and temperature coefficient of resistance) molybdenum films. Calculation of electro carry parameters (mean free path of electrons in film, the transmission and reflectivity coefficient at the grain boundary) isotropic model of Tellier-Tosser-Pichard and asymptotic expression Ukhlinov-Kosacivska model and Mayadas-Shatzkes theories. uk_UA
dc.description.sponsorship Автори виражають подяку проф. Проценку І.Ю. за обговорення результатів цієї роботи. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Физика и технология конструкционных материалов uk_UA
dc.title Електрофізичні властивості плівок молібдену в умовах внутрішнього розмірного ефекту uk_UA
dc.title.alternative Электрофизические свойства пленок молибдена в условиях внутреннего разменного эффекта uk_UA
dc.title.alternative Electrophysical properties of molybdenum films in conditions of internal dimension effect uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.292


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис