Показати простий запис статті

dc.contributor.author Grigorov, S.N.
dc.contributor.author Kosevich, V.M.
dc.contributor.author Kosmachev, S.М.
dc.contributor.author Taran, А.V.
dc.date.accessioned 2017-01-08T09:36:44Z
dc.date.available 2017-01-08T09:36:44Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Phase transformations in two-layered In₂Se₃-Cu film system / S.N. Grigorov, V.M. Kosevich, S.М. Kosmachev, А.V. Taran // Вопросы атомной науки и техники. — 2008. — № 2. — С. 145-148. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/111080
dc.description.abstract In the article Cu-In-Se thin films obtained by dosed deposition of Cu onto indium selenide starting layer with the further annealing of the two-layered composition in Se atmosphere were investigated by transmission electron microscopy (TEM) and by energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS). The samples with various Cu content, Cu/In<1 and Cu/In>1, were prepared. It was revealed that all films after selenization had a modulated structure, which was formed due to Cu diffusion into the indium selenide film. Such modulated structures have been formed by both equilibrium phases of the Cu₂Se-In₂Se₃ pseudo-binary section of the Cu-In-Se ternary system and by metastable ones. uk_UA
dc.description.abstract Проведені електронно-мікроскопічне та рентгеноспектральне дослідження плівок Cu-In-Se, отриманих шляхом дозованого осадження міді на шар селеніду індію та відпалу двошарової композиції в атмосфері селену. Були виготовлені зразки із різною концентрацією міді (Cu/In<1 і Cu/In>1). Установлено, що всі плівки після селенізації мають модульовану структуру, що формується в результаті дифузії міді в плівку селеніду індію. Спостерігалися модульовані структури, утворені як рівноважними фазами, що належать псевдобінарному перетину Cu₂Se-In₂Se₃ трикомпонентної системи Cu-In-Se, так і метастабільними фазами. uk_UA
dc.description.abstract Проведены электронно-микроскопическое и рентгеноспектральное исследования плёнок Cu-In-Se, полученных путём дозированного осаждения меди на слой селенида индия и отжига двухслойной композиции в атмосфере селена. Были приготовлены образцы с различной концентрацией меди (Cu/In<1 и Cu/In>1). Установлено, что все пленки после селенизации имеют модулированную структуру, которая формируется в результате диффузии меди в пленку селенида индия. Наблюдались модулированные структуры, образованные как равновесными фазами, принадлежащими псевдоби- нарному сечению Cu₂Se-In₂Se₃ трехкомпонентной системы Cu-In-Se, так и метастабильными фазами. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний технічний університет КПІ України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Физика радиационных и ионно-плазменных технологий uk_UA
dc.title Phase transformations in two-layered In₂Se₃-Cu film system uk_UA
dc.title.alternative Дослідження фазових перетворень у двошаровій плівковій системі In₂Se₃-Cu uk_UA
dc.title.alternative Исследование фазовых превращений в двухслойной плёночной системе In₂Se₃-Cu uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.218.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис