Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

EUV emission spectra from excited Ar, Xe and Sn ions produced in capillary discharges

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Nowakowska-Langier, K.
dc.contributor.author Jakubowski, L.
dc.contributor.author Baronova, E.O.
dc.contributor.author Czaus, K.
dc.contributor.author Rabinski, M.
dc.contributor.author Mirowski, R.
dc.contributor.author Jakubowski, M.J.
dc.contributor.author Wiraszka, A.
dc.date.accessioned 2017-01-07T18:32:08Z
dc.date.available 2017-01-07T18:32:08Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation EUV emission spectra from excited Ar, Xe and Sn ions produced in capillary discharges / K.Nowakowska-Langier, L. Jakubowski, E.O. Baronova, K. Czaus, M. Rabinski, R. Mirowski, M.J. Jakubowski, A. Wiraszka // Вопросы атомной науки и техники. — 2008. — № 6. — С. 213-215. — Бібліогр.: 13 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.50.Dg , 52.80.Yr, 52.70
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/111029
dc.description.abstract This work presents preliminary results of an extreme ultraviolet emission obserwations of a capillary discharge plasma. The main purpose of measurements was to demonstrate the spectral range covered by the system working parameters. The spectroscopic studies were carried out by means of an XEUV spectrometer in the Johann geometry. The results provide general information about the radiation processes from the xenon, argon and tin plasma in the range from 12 to 63 nm. uk_UA
dc.description.abstract Представлено перші результати спостереження емісії вакуумного ультрафіолетового (ВУФ) випромінювання в плазмі капілярного розряду. Основною метою вимірів була демонстрація покриття спектрального діапазону робочими параметрами системи. Спектроскопічні дослідження проведені за допомогою ВУФ спектрометра Джоханнівської геометрії. Результати подають загальну інформацію про процеси випромінювання з ксенонової, аргонової і свинцевої плазми в діапазоні від 12 до 63 нм. uk_UA
dc.description.abstract Представлены первые результаты наблюдения эмиссии вакуумного ультрафиолетового (ВУФ) излучения в плазме капиллярного разряда. Основной целью измерений являлась демонстрация покрытия спектрального диапазона рабочими параметрами системы. Спектроскопические исследования проведены с помощью ВУФ спектрометра Джоханновской геометрии. Результаты дают общую информацию о процессах излучения из ксеноновой, аргоновой и свинцовой плазмы в диапазоне от 12 до 63 нм. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Plasma diagnostics uk_UA
dc.title EUV emission spectra from excited Ar, Xe and Sn ions produced in capillary discharges uk_UA
dc.title.alternative ВУФ-емісійні спектри збуджених Ar, Xe и Sn іонів, зроблених у капілярному розряді uk_UA
dc.title.alternative ВУФ-эмиссионные спектры возбужденных Ar, Xe и Sn ионов, произведенных в капиллярном разряде uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис