Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

On the pulsar secondary electron-positron plasma production in low-energy region

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kontorovich, V.M.
dc.contributor.author Flanchik, A.B.
dc.date.accessioned 2017-01-07T17:37:30Z
dc.date.available 2017-01-07T17:37:30Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation On the pulsar secondary electron-positron plasma production in low-energy region / V.M. Kontorovich, A.B. Flanchik // Вопросы атомной науки и техники. — 2007. — № 3. — С. 312-316. — Бібліогр.: 10 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 97.60.-Gb, 41.75.-Ht, 52.25.-Dg
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/111020
dc.description.abstract An analytical description of low-energy falling-off of the secondary electron and positron distribution functions is proposed with the account of the effect of the inverse Compton scattering (ICS) on particle acceleration and plasma production. The resulting particle distribution with the described low-energy falling-off may lead to the instability in magnetosphere plasma. uk_UA
dc.description.abstract Пропонується аналітичний опис низькоенергетичного завалу функцій розподілу електронів та позитронів, які породжуються у магнітосфері пульсару. Враховується вплив зворотнього комптонівського розсіювання на прискорення часток та народження пар Комптонівськими фотонами. Виникаючий розподіл часток вторинної плазми с завалом в області малих енергій може приводити до розвитку нестійкості. uk_UA
dc.description.abstract Предложено аналитическое описание низкоэнергетического завала функций распределения электронов и позитронов, порождаемых в магнитосфере пульсара, с учетом влияния обратного комптоновского рассеяния на ускорение частиц и рождение пар Комптоновскими фотонами. Возникающее распределение частиц вторичной плазмы с завалом в области малых энергий может приводить к развитию неустойчивости. uk_UA
dc.description.sponsorship The authors thank V.S. Beskin for useful discussion of the problem setup. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Kinetic theory uk_UA
dc.title On the pulsar secondary electron-positron plasma production in low-energy region uk_UA
dc.title.alternative Про генерацію вторинної електронно-позітронної плазми у магнітосфері пульсару в області малих енергій uk_UA
dc.title.alternative О генерации вторичной электронно-позитронной плазмы в магнитосфере пульсара в области малых энергий uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис