Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Electromagnetic fields and heavy-ion orbiting in a low-temperature plasma with a magnetic pumping

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Shamrai, K.P.
dc.contributor.author Kudriavchenko, E.N.
dc.date.accessioned 2017-01-07T15:36:30Z
dc.date.available 2017-01-07T15:36:30Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Electromagnetic fields and heavy-ion orbiting in a low-temperature plasma with a magnetic pumping / K.P. Shamrai, E.N. Kudriavchenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2008. — № 6. — С. 183-185. — Бібліогр.: 10 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.35.Hr, 52.50.Qt, 52.20.Dq
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110974
dc.description.abstract The excitation of LF electromagnetic fields by various antennas in a magnetized plasma with a minor fraction of heavy ions is computed. The efficiency of heavy-ion acceleration owing to the parametric resonance in the ICR frequency range is examined. The effect of heavy-ion collisions with lighter ions and atoms is estimated. uk_UA
dc.description.abstract Розраховано збудження НЧ- електромагнітних полів різними антенами в плазмі з малою добавкою важких іонів. Досліджено ефективність прискорення важких іонів внаслідок параметричного резонансу в ІЦР діапазоні частот. Оцінено ефект зіткнень важких іонів з легкішими іонами та атомами. uk_UA
dc.description.abstract Рассчитано возбуждение НЧ- электромагнитных полей различными антеннами в плазме с малой добавкой тяжелых ионов. Исследована эффективность ускорения тяжелых ионов вследствие параметрического резонанса в ИЦР диапазоне частот. Оценен эффект столкновений тяжелых ионов с более легкими ионами и атомами. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Low temperature plasma and plasma technologies uk_UA
dc.title Electromagnetic fields and heavy-ion orbiting in a low-temperature plasma with a magnetic pumping uk_UA
dc.title.alternative Електромагнітні поля та орбіти важких іонів у низькотемпературній плазмі з магнітною накачкою uk_UA
dc.title.alternative Электромагнитные поля и орбиты тяжелых ионов в низкотемпературной плазме с магнитной накачкой uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис