Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Origin of transversal displacement of the plasma flux moving in a curvilinear magnetic field

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Timoshenko, A.I.
dc.date.accessioned 2017-01-07T15:34:26Z
dc.date.available 2017-01-07T15:34:26Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Origin of transversal displacement of the plasma flux moving in a curvilinear magnetic field / A.I. Timoshenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2008. — № 6. — С. 186-188. — Бібліогр.: 17 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.77.-J
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110973
dc.description.abstract It is shown that transversal displacement of the plasma flux propagating across toroidal magnetic field, may be interpreted as a result of conversion (by means of Lorentz force) of the energy obtained by electrons in a field of polarization force and in a field of forces aroused due to magnetic field curvature, into kinetic energy of the transversal movement of the plasma as a whole. The same interpretation is valid also for the drift motion of a single particle. uk_UA
dc.description.abstract Показано, що поперечне зміщення плазмового потоку може бути інтерпретовано як результат перетворення (за допомогою сили Лоренца) енергії, отриманої електронами в полі поляризаційної сили і в полі сил, пов'язаних з кривизною магнітного поля, в кінетичну енергію поперечного руху всієї плазми. Така ж інтерпретація справедлива і для дрейфового руху окремої частинки. uk_UA
dc.description.abstract Показано, что поперечное смещение плазменного потока может быть интерпретировано как результат преобразования (посредством силы Лоренца) энергии, полученной электронами в поле поляризационной силы и в поле сил, связанных с кривизной магнитного поля, в кинетическую энергию поперечного движения всей плазмы. Такая же интерпретация справедлива и для дрейфового движения отдельной частицы. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Low temperature plasma and plasma technologies uk_UA
dc.title Origin of transversal displacement of the plasma flux moving in a curvilinear magnetic field uk_UA
dc.title.alternative Походження поперечного зміщення потоку плазми, що рухається вздовж криволінійного магнітного поля uk_UA
dc.title.alternative Происхождение поперечного смещения потока плазмы, движущегося вдоль криволинейного магнитного поля uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис