Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Optical processes in silicon and microelectronic structures based thereon upon interaction with high-energy radiation

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Volkov, V.G.
dc.contributor.author Ryzhikov, V.D.
dc.contributor.author Gnap, A.K.
dc.contributor.author Kovalenko, N.I.
dc.contributor.author Chernikov, V.V.
dc.contributor.author Khramov, E.F.
dc.date.accessioned 2017-01-07T08:03:28Z
dc.date.available 2017-01-07T08:03:28Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Optical processes in silicon and microelectronic structures based thereon upon interaction with high-energy radiation / V.G. Volkov, V.D. Ryzhikov, A.K. Gnap, N.I. Kovalenko, V.V. Chernikov, E.F. Khramov // Вопросы атомной науки и техники. — 2003. — № 3. — С. 154-157. — Бібліогр.: 3 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110925
dc.description.abstract Results of technical studies are presented on formation of light fluxes in silicon and integral structures based thevlon. Effects of these light fluxes upon electric parameters of planar triode structures of integral circuits are considered. It has been shown that under irradiation by high-energy particles consumed and leakage currents of integral circuit are increased. Ways to decrease these effects are proposed. uk_UA
dc.description.abstract Приведено результати технічних досліджень формування світлових потоків в кремнії і інтегральних структурах на його основі. Розглянуто вилив цих світлових потоків на електричні параметри тріодних структур інтегральних схем. Показано, що під час опромінювання високоенергетичними частками збільшуються токи споживання і токи витопу інтегральних схем. Застосування запропонованих засобів дозволяє зменшити вилив цих ефектів. uk_UA
dc.description.abstract Приведены результаты технических исследований формирования световых потоков в кремнии и интегральных структурах на его основе. Рассмотрено влияние этих световых потоков на электрические параметры планарных триодных структур интегральных схем. Показано, что при облучении высокоэнергетическими частицами увеличиваются токи потреблений и токи утечки интегральных схем. Применение предложенных способов позволяет уменьшить влияние этих эффектов. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Физика радиационных и ионно-плазменных технологий uk_UA
dc.title Optical processes in silicon and microelectronic structures based thereon upon interaction with high-energy radiation uk_UA
dc.title.alternative Оптичні процеси в кремнії та мікроелектронних структурах на його основі при взаємодії з високоенергетичними частками uk_UA
dc.title.alternative Оптические процессы в кремнии и микроэлектронных структурах на его основе при взаимодействии с высокоэнергетичными частицами uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.382


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис