Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Application of nuclear physics methods and NSC KIPT accelerators for investigation of solid composition

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Skakun, N.A.
dc.contributor.author Svetashov, P.A.
dc.date.accessioned 2017-01-06T14:36:08Z
dc.date.available 2017-01-06T14:36:08Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Application of nuclear physics methods and NSC KIPT accelerators for investigation of solid composition / N.A. Skakun, P.A. Svetashov // Вопросы атомной науки и техники. — 2003. — № 2. — С. 108-110. — Бібліогр.: 33 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 24.30.-v, 68.35.Dv, 68.35.Ln, 61.72.Ji
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110843
dc.description.abstract The results of application of nuclear physics methods and NSC KIPT accelerators in the fields of investigation of metals and alloys, semiconductors, oxidic metals and magnetic materials are outline. The results and potentialities of these methods for determination of concentration and distribution of micro quantities of elements and isotopes, investigation of features and properties of simplest defects are presented. The beams of (1–3) MeV hydrogen and helium ions were used. Element and isotope identification was realized by means of Rutherford backscattering, resonance nuclear reactions and incident ions induced X – ray radiation. uk_UA
dc.description.abstract Викладаються результати застосування методів ядерної фізики і прискорювачів ННЦ ХФТИ в області металів і сплавів, напівпровідників, метало оксидних з'єднань, магнітних матеріалів. Результати і можливості використання цих методів для визначення концентрації і розподілу мікрокількостей елементів і ізотопів, дослідження характеристик і властивостей найпростіших дефектів. Застосовувалися іони ізотопів водню і гелію з енергією в інтервалі (1...3) МеВ Ідентифікація елементів і ізотопів здійснювалася за допомогою зворотного розсіювання, резонансних ядерних реакцій і характеристичного рентгенівського випромінювання, порушуваного прискореними іонами. uk_UA
dc.description.abstract Излагаются результаты применения методов ядерной физики и ускорителей ННЦ ХФТИ в области металлов и сплавов, полупроводников, металлооксидов, магнитных материалов. Представлены результаты и возможности использования этого научного направления для определения концентрации и распределения микроколичеств элементов и изотопов, исследования характеристик и свойств простейших дефектов и др. вопросы. Применялись ионы изотопов водорода и гелия с энергией в интервале (1...3.5) МэВ. Идентификация элементов и их изотопов осуществлялась с помощью обратного рассеяния, резонансных ядерных реакций и характеристического рентгена, возбуждаемого ускоренными ионами. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Application of the nuclear methods uk_UA
dc.title Application of nuclear physics methods and NSC KIPT accelerators for investigation of solid composition uk_UA
dc.title.alternative Використання методiв ядерної фiзики та прискорювачiв ННЦ ХФТI для вивчення складу та структури твердих тiл uk_UA
dc.title.alternative Применение методов ядерной физики и ускорителей ННЦ ХФТИ для исследования состава и структуры твердых тел uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис