Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

A channel of high current deuteron linac with low radiation losses

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Demchenko, P.O.
dc.contributor.author Gussev, Ye.V.
dc.contributor.author Shulika, M.G.
dc.date.accessioned 2017-01-06T14:26:03Z
dc.date.available 2017-01-06T14:26:03Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation A channel of high current deuteron linac with low radiation losses / P.O. Demchenko, Ye.V. Gussev, M.G. Shulika // Вопросы атомной науки и техники. — 2003. — № 2. — С. 138-143. — Бібліогр.: 16 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.17.+w, 29.27.-a, 47.75.Ak
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110837
dc.description.abstract The performances of an accelerating channel of a high-current deuteron linac for production of ⁹⁹Mo-⁹⁹mTc medical radioisotope-generator are given. The radioisotope is produced by deuteron beam bombardment of natural molybdenum targets. The mean yield of ⁹⁹Mo radioisotope is no less than 0.16 Ci/h. The produced radioisotope has the high rаdionuclide purity. The accelerating channel has been calculated for average beam current of 1 mA, and deuteron energy of 14 MeV. The longitudinal and transverse movement stabilities of charged particle beam are ensured with RF accelerating electric field. The initial section is the radio frequency quadrupole with the output energy of 2 MeV, and two other sections are structures with modified alternative-phase focusing. Low deuteron losses in the accelerating channel result in low induced activity of accelerating structure elements. uk_UA
dc.description.abstract Надано характеристики каналу потужно струмового лінійного прискорювача дейтронів, призначеного для виробництва медичного радіоізотопу–генератора ⁹⁹Mo-⁹⁹mTc, що утворюється при бомбардуванні пучком дейтронів мішеней із природного молібдену. Середня швидкість виробництва радіоізотопу ⁹⁹Mo, що має високу радіонуклідну чистоту, складає близько 0,16 Kі/година. Канал прискорювача розраховано на середній струм пучка 1 мА і енергію дейтронів 14 МеВ Канал лінійного резонансного прискорювача складається з трьох секцій які використовують високочастотне фокусування пучка заряджених частинок безпосередньо прискорюючим електричним полем. Перша секція є структурою з просторово-однорідним квадрупольним фокусуванням, з енергією інжекції 100 кеВ і вихідною – 2 МеВ, а дві інші секції є структурами з модифікованим змінно-фазовим фокусуванням. Низький рівень втрат дейтронів у каналі приводить до малої наведеної активності елементів прискорюючих структур. uk_UA
dc.description.abstract Приводятся характеристики ускоряющего канала сильноточного линейного ускорителя дейтронов, предназначенного для производства медицинского радиоизотопа – генератора ⁹⁹Mo-⁹⁹mTc, образующегося при бомбардировке пучком дейтронов мишеней из природного молибдена. Средняя производительность радиоизотопа ⁹⁹Mo, который имеет высокую радионуклидную чистоту, составляет более 0,16 Ku/ч. Ускоряющий канал рассчитан на средний ток пучка 1 мA и энергию дейтронов 14 МэВ. Он состоит из трех секций с высокочастотной фокусировкой пучка непосредственно ускоряющим электрическим полем. Первая секция является структурой на основе пространственно-однородной квадрупольной фокусировки с выходной энергией 2 МэВ, а две другие секции представляют структуры с модифицированной переменно-фазовой фокусировкой. Низкий уровень потерь дейтронов в канале приводит к малой наведенной активности элементов ускоряющих структур. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Theory and technics of particle acceleration uk_UA
dc.title A channel of high current deuteron linac with low radiation losses uk_UA
dc.title.alternative Канал потужно струмового лінійного прискорювача дейтронів з низьким рівнем радіаційних втрат uk_UA
dc.title.alternative Канал сильноточного линейного ускорителя дейтронов с низким уровнем радиационных потерь uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис