Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Method of the photon beam linear polarization measurement using asymmetry ofthe recoil electrons in the triplet photoproduction process

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Boldyshev, V.F.
dc.contributor.author Vinokurov, E.A.
dc.contributor.author Ganenko, V.B.
dc.contributor.author Peresunko, Yu.P.
dc.contributor.author Shapoval, I.N.
dc.date.accessioned 2017-01-06T08:42:53Z
dc.date.available 2017-01-06T08:42:53Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Method of the photon beam linear polarization measurement using asymmetry ofthe recoil electrons in the triplet photoproduction process / V.F. Boldyshev, E.A. Vinokurov, V.B. Ganenko, Yu.P. Peresunko, I.N. Shapoval // Вопросы атомной науки и техники. — 2003. — № 2. — С. 89-93. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.27.Hj 29.90. +r
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110711
dc.description.abstract We present a method of the photon beam linear polarization measurement which have been proposed and developed in Kharkov Institute of Physics and Technology and based on the using of the asymmetry of the recoil electrons in reaction g+e⁻→e⁻+e⁺+e⁻. It was found that asymmetry of the process has enough big value and weakly depend on photon energy in very wide range. So this method allows to measure the linearly polarization in the wide energy range from some tens MeV and up to TeV photon energies. The schemes of the existing polarimeters and effects distorting the measurement are considered. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто метод вимірювання лінійної поляризації фотонних пучків, якій був запропоновано в Харківському фізіко-технічному інституті. Метод засновано на вимірюванні асиметрії електронів віддачі в реакції фотоутворення електрон-позитронних пар на електронах, g+e⁻→e⁻+e⁺+e⁻. Азимутальна асиметрія даного процесу має достатньо велику величину і слабко залежить від енергії фотонів в дуже широкому діапазоні енергій, від кількох десятків МеВ і до ТеВ. Розглядаються схеми поляриметрів, що існують. Показано, що при вимірюванні поляризації необхідно брати до уваги ефекти багатократного розсіяння електронів віддачі, а також утворення d-електронів частками пари. Ці ефекти значно зменшують величину азимутальної асиметрії, що спостерігається. uk_UA
dc.description.abstract Рассматривается метод измерения линейной поляризации фотонных пучков, который был предложен и развит в Харьковском физико-техническом институте. Метод основан на измерении азимутальной асимметрии электронов отдачи в реакции фоторождения электрон-позитронных пар на электронах, g+e⁻→e⁻+e⁺+e⁻. Асимметрия данного процесса имеет достаточно большую величину и слабо зависит от энергии фотонов в широком диапазоне энергий. Это дает возможность измерять линейную поляризацию фотонов данным методом в диапазоне энергий от нескольких десятков МэВ до ТэВ. Рассматриваются схемы существующих поляриметров. Показано, что при измерении поляризации фотонов необходимо учитывать эффекты многократного рассеяния электронов отдачи и рождения d-электронов частицами пары. Данные эффекты существенно уменьшают наблюдаемую величину азимутальной асимметрии. uk_UA
dc.description.abstract Authors thank members of this group W. Briscoe, G. Feldman and G. O'Rielly for interest to the work, the given information on the first carried out experiments and fruitful discussions of the present work. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Experimental methods and processing of data uk_UA
dc.title Method of the photon beam linear polarization measurement using asymmetry ofthe recoil electrons in the triplet photoproduction process uk_UA
dc.title.alternative Метод вимірювання лінійної поляризації фотонних пучків по асиметрії електронів віддачі в процесі фотоутворення триплетів uk_UA
dc.title.alternative Метод измерения линейной поляризации фотонных пучков по асимметрии электронов отдачи в процессе фоторождения триплетов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис