Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ayzatsky, M.I.
dc.contributor.author Boriskin, V.N.
dc.contributor.author Dovbnya, A.M.
dc.contributor.author Kushnir, V.A.
dc.contributor.author Popenko, V.A.
dc.contributor.author Shendrik, V.A.
dc.contributor.author Tur, Yu.D.
dc.contributor.author Zykov, A.I.
dc.date.accessioned 2017-01-05T18:19:46Z
dc.date.available 2017-01-05T18:19:46Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation The NSC KIPT electron linacs - R&D / M.I. Ayzatsky, V.N. Boriskin, A.M. Dovbnya, V.A. Kushnir, V.A. Popenko, V.A. Shendrik, Yu.D. Tur, A.I. Zykov // Вопросы атомной науки и техники. — 2003. — № 2. — С. 19-24. — Бібліогр.: 71 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 84.40.Cb
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110602
dc.description.abstract The electron linac research and development activity in the “Accelerator” R&D Production Establishment of the National Science Center KIPT are reviewed in the paper. The main results of linac system researches (electron sources, injector systems, accelerating structures, RF supply, control, and beam parameters measurement) obtained for the past ten years are presented. uk_UA
dc.description.abstract Дано огляд результатів діяльності в області розробки та дослідження лінійних електронних прискорювачів у Науково - дослідному комплексі “Прискорювач” ННЦ ХФТІ. Наведено одержані за останні десять років результати дослідження головних систем прискорювачів. Особлива увага приділяється новим типам джерел електронів, інжекторним системам та прискорюючим структурам. Описано розроблені та створені прискорювальні комплекси, які призначені для вирішення прикладних задач та проведення експериментальних досліджень. uk_UA
dc.description.abstract Приведен обзор результатов деятельности в области разработки и исследования линейных ускорителей электронов в Научно-исследовательском комплексе “Ускоритель” ННЦ ХФТИ. Описаны полученные за последние десять лет результаты исследования основных систем ускорителей. Особое внимание уделено новым типам источников электронов, инжекторных систем и ускоряющих структур. Приведено описание разработанных и созданных ускорительных комплексов, предназначенных для решения прикладных задач и проведения экспериментальных исследований. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Articles presented on the jubilee scientific conference dedicated to the 70th anniversary of the atomic nucleus disintegration (Kharkov , 10 October 2002 ) uk_UA
dc.title The NSC KIPT electron linacs - R&D uk_UA
dc.title.alternative Лінійні електронні прискорювачі ННЦ ХФТІ – дослідження і розвиток uk_UA
dc.title.alternative Линейные электронные ускорители ННЦ ХФТИ – исследования и развитие uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис