Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The study of the oxide coating effect on bone–implant interface formation by means of electron microscopy method with energy dispersive x-ray analysis

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Gudakova, A.A.
dc.contributor.author Danilchenko, S.N.
dc.contributor.author Sukhodub, L.F.
dc.contributor.author Luk'yanchenko, V.V.
dc.contributor.author Zykova, A.V.
dc.contributor.author Safonov, V.I.
dc.date.accessioned 2017-01-04T20:10:09Z
dc.date.available 2017-01-04T20:10:09Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation The study of the oxide coating effect on bone–implant interface formation by means of electron microscopy method with energy dispersive x-ray analysis / A.A. Gudakova, S.N. Danilchenko, L.F. Sukhodub, V.V. Luk'yanchenko, A.V. Zykova, V.I. Safonov // Вопросы атомной науки и техники. — 2007. — № 1. — С. 145-147. — Бібліогр.: 7 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 87.68.+z
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110583
dc.description.abstract The experimental results of the measurement of the tissue constituent elements distribution, as well as impurity elements in the tissues around a Ti-implant with protective TiO₂ oxide coating are presented. Study of morphology, qualitative and quantitative analysis were carried out by means of scanning electron microscopy method with energy dispersive X-ray analysis. The results show weak migration of Ti into the bone tissue near the interface and protective role of the oxide coatings. uk_UA
dc.description.abstract Представлено експериментальні результати дослідження розподілу елементів, що входять до складу кісткової тканини та слідів елементів у тканинах навколо титанового імплантату з захисним покриттям ТiO₂. Дослідження морфології, кількісний та якісний аналіз проводили за допомогою методу скануючої електронної мікроскопії з рентгенівським мікроаналізом. Результати показали слабку міграцію титану в кісткову тканину біля інтерфейсу та біосумісність оксидних покриттів. uk_UA
dc.description.abstract Представлены экспериментальные результаты исследования распределения элементов, составляющих костную ткань и примесей элементов в тканях вокруг титанового имплантата с защитным покрытием ТiO₂. Изучение морфологии, количественный и качественный анализ проводили с помощью метода сканирующей электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом. Результаты показали слабую миграцию титана в костную ткань возле интерфейса и биосовместимость оксидных покрытий. uk_UA
dc.description.sponsorship We thank T.G. Kalinichenko and P.A. Pavlenko for electron microscopy and X-ray microanalysis. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Low temperature plasma and plasma technologies uk_UA
dc.title The study of the oxide coating effect on bone–implant interface formation by means of electron microscopy method with energy dispersive x-ray analysis uk_UA
dc.title.alternative Дослідження впливу оксидного покриття на формування інтерфейсу кість-імплантат методом скануючої електронної мікроскопії з рентгеноспектральним мікроаналізатором uk_UA
dc.title.alternative Исследование влияния оксидного покрытия на формирование интерфейса кость-имплант методом сканирующей электронной микроскопии с рентгеноспектральным микроанализатором uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис