Показати простий запис статті

dc.contributor.author Dobrovol's'kii, A.M.
dc.contributor.author Evsyukov, A.N.
dc.contributor.author Goncharov, A.A.
dc.contributor.author Protsenko, I.M.
dc.date.accessioned 2017-01-04T17:23:01Z
dc.date.available 2017-01-04T17:23:01Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Cylindrical magnetron based on the plasmaoptical principles / A.M. Dobrovol's'kii, A.N. Evsyukov, A.A. Goncharov, I.M. Protsenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2007. — № 1. — С. 151-153. — Бібліогр.: 7 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110509
dc.description.abstract The operation of any magnetron-type sputtering system is based on using of anomalous glow discharge in a crossed E ┴ B fields. In such systems a principle of magnetic isolation of electrons is realized and idea of magnetic lines equipotentialization for control of ions flow on cathode-target can be applied quite well. In the present work, with consistent taking these principles into account, the sample of axially-symmetric cylindrical sputtering system of magnetron type is proposed, elaborated and tested. uk_UA
dc.description.abstract Використання аномального жевріючого розряду в схрещених електричному та магнітному полях є основою функціонування будь-якої магнетронної розпилюючої системи. В таких системах виконується принцип магнітної ізоляції електронів та може бути застосована ідея еквіпотенціалізації магнітних силових ліній з метою керування iонним потоком на катоді-мішені. На основі послідовного використання вказаних плазмооптичних принципів було запропоновано, реалізовано та досліджено варіант аксіально-симетричної циліндричної розпилюючої системи магнетронного типу. uk_UA
dc.description.abstract Использование аномального тлеющего разряда в скрещенных электрических и магнитных полях является основой функционирования любой магнетронной распылительной системы. В таких системах выполняется принцип магнитной изоляции электронов и может быть применена идея эквипотенциализации магнитных силовых линий для управления ионным потоком на катоде-мишени. На основе последовательного применения указанных плазмооптических принципов предложен, реализован и исследован вариант аксиально-симметричной цилиндрической распылительной системы магнетронного типа. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Low temperature plasma and plasma technologies uk_UA
dc.title Cylindrical magnetron based on the plasmaoptical principles uk_UA
dc.title.alternative Циліндричний магнетрон на принципах плазмооптики uk_UA
dc.title.alternative Цилиндрический магнетрон на принципах плазмооптики uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc PACS:52.25.Xz,52.27.Aj,52.40.Hf,52.50.Dg,52.75.-d,52.77.-j,52.77.Bn,52.77.Dq,52.80.-s,52.80.Sm,52.80.Vp


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис