Показати простий запис статті

dc.contributor.author Lyssoivan, A.
dc.contributor.author Koch, R.
dc.contributor.author Van Eester, D.
dc.contributor.author Van Schoor, M.
dc.contributor.author Van Wassenhove, G.
dc.contributor.author Vervier, M.
dc.contributor.author Weynants, R.
dc.contributor.author Buermans, J.
dc.contributor.author Matthys, T.
dc.contributor.author Esser, H.G.
dc.contributor.author Marchuk, O.
dc.contributor.author Neubauer, O.
dc.contributor.author Philipps, V.
dc.contributor.author Sergienko, G.
dc.contributor.author Bobkov, V.
dc.contributor.author Fahrbach, H.-U.
dc.contributor.author Hartmann, D.A.
dc.contributor.author Herrmann, A.
dc.contributor.author Noterdaeme, J.-M.
dc.contributor.author Rohde, V.
dc.contributor.author Beaumont, B.
dc.contributor.author Gauthier, E.
dc.contributor.author Glazunov, G.P.
dc.contributor.author Lozin, A.V.
dc.contributor.author Moiseenko, V.E.
dc.contributor.author Nazarov, N.I.
dc.contributor.author Shvets, O.M.
dc.contributor.author Stepanov, K.N.
dc.contributor.author Volkov, E.D.
dc.contributor.author Beigman, I.L.
dc.contributor.author Vainshtein, L.A.
dc.date.accessioned 2017-01-03T16:33:01Z
dc.date.available 2017-01-03T16:33:01Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation ICRF plasmas for fusion reactor applications / A. Lyssoivan, R. Koch, D. Van Eester, M. Van Schoor, G. Van Wassenhove, M. Vervier, R. Weynants, J. Buermans, T. Matthys, H.G. Esser, O. Marchuk, O. Neubauer, V. Philipps, G. Sergienko, V. Bobkov, H.-U. Fahrbach, D.A. Hartmann, A. Herrmann, J.-M. Noterdaeme, V. Rohde, B. Beaumont, E. Gauthier, G.P. Glazunov, A.V. Lozin, V.E. Moiseenko, N.I. Nazarov, O.M. Shvets, K.N. Stepanov, E.D. Volkov, I.L. Beigman, L.A. Vainshtein // Вопросы атомной науки и техники. — 2007. — № 1. — С. 30-34. — Бібліогр.: 27 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.25.Jm, 52.35.Hr, 52.40.Fd, 52.40.Hf, 52.50.Qt
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110347
dc.description.abstract The ICRF plasma production technique is considered as a promising alternative tool for the following applications in the present and next generation superconducting fusion devices: (i) Wall conditioning in the presence of permanent high magnetic field; (ii) Assistance for the tokamak start-up at low inductive electric field (E₀ ~ 0.3 V/m in ITER); (iii) Target dense plasma production (ne ≥ 10¹⁹ m⁻³) in stellarators. The paper presents a review of the ICRF plasma production technique and its applications in the present-day tokamaks and stellarators. The perspective of the alternative technique applications in ITER is analyzed in the frame of 0-D plasma modeling. uk_UA
dc.description.abstract ВЧ-метод утворення плазми (ICRF) розглядається як перспективний альтернативний інструмент для таких застосувань у сучасних й майбутніх надпровідних термоядерних установках: (i) ВЧ-чистка стінок в присутності постійного сильного магнітного поля; (ii) Aсистування старту токамака у режимі слабого вихрового електричного поля (E₀~ 0.3 В/м в ITERі); (iii) Створення густої вихідної плазми (ne ≥ 10¹⁹ м⁻³) в стелараторах. Зроблено огляд ВЧ-метода створення плазми та його застосування у сучасних токамаках й стелараторах. В рамках моделювання 0-D плазмовим кодом проведено аналіз перспективності використання даного метода в ITERі. uk_UA
dc.description.abstract ВЧ-метод создания плазмы (ICRF) рассматривается как перспективный альтернативный инструмент для следующих применений в современных и будущих сверхпроводящих термоядерных установках: (i) ВЧ-чистка стенок в присутствии постоянного сильного магнитного поля; (ii) Aссистирование старту токамака в режиме слабого вихревого электрического поля (E₀ ~ 0.3 В/м в ITERе); (iii) Создание плотной исходной плазмы (ne ≥ 10¹⁹ м⁻³) в стеллараторах. Сделан обзор ВЧ-метода создания плазмы и его применений в современных токамаках и стеллараторах. В рамках моделирования 0-D плазменным кодом проведен анализ перспективности использования данного метода в ITERе. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject ITER and fusion reactor aspects uk_UA
dc.title ICRF plasmas for fusion reactor applications uk_UA
dc.title.alternative Застосування ВЧ-плазми у термоядерному реакторі uk_UA
dc.title.alternative Применение ВЧ-плазмы в термоядерном реакторе uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис