Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Thermal-physical analysis of low-radioactive thermonuclear plasma in the magnetic fusion device

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ryzhkov, S.V.
dc.date.accessioned 2017-01-03T13:24:39Z
dc.date.available 2017-01-03T13:24:39Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Thermal-physical analysis of low-radioactive thermonuclear plasma in the magnetic fusion device / S.V. Ryzhkov // Вопросы атомной науки и техники. — 2007. — № 1. — С. 9-11. — Бібліогр.: 10 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.55.Lf
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110327
dc.description.abstract A field-reversed configuration (FRC) plasma is vortex-like, isolated toroid of plasma with high beta (plasma pressure/magnetic-field pressure). Such a self-organized, stable system is a candidate for the magnetic fusion confinement. The proposal of a compact toroid as fusion reactor together with advanced fuel is based on the low radioactivity of deuterium-helium-3 plasma. Analysis of conceptual parameters of the D-³He and D-T FRC power plant was carried out. Advantages and disadvantages of the D-³He reaction, problem of ³He acquisition and advanced fuels prospects are discussed. uk_UA
dc.description.abstract Плазма зверненої магнітної конфігурації (FRC) – це ізольований тороїд плазми з високим бета (тиск плазми/магнітний тиск). Така самоорганізована, стійка система - один з кандидатів для магнітного утримання термоядерної плазми. Проведено дослідження компактного тора в ролі термоядерного реактора разом з малорадіоактивним паливом – дейтерій-гелій-3 плазмою. Представлено аналіз концептуальних проектів D-³He і D-T FRC комерційної електростанції. Обговорено переваги і недоліки D-³He реакції і проблема видобутку ³He, а також перспективи поліпшених паливних циклів. uk_UA
dc.description.abstract Плазма обращенной магнитной конфигурации (FRC) – это изолированный тороид плазмы с высоким бета (давление плазмы/магнитное давление). Такая самоорганизованная, устойчивая система - один из кандидатов для магнитного удержания термоядерной плазмы. Проведено исследование компактного тора в качестве термоядерного реактора вместе с малорадиоактивным топливом – дейтерий-гелий-3 плазмой. Представлен анализ концептуальных проектов D-³He и D-T FRC коммерческой электростанции. Обсуждены преимущества и недостатки D-³He реакции и проблема добычи ³He, а также перспективы улучшенных топливных циклов. uk_UA
dc.description.sponsorship The research was supported by the grant of the President of the Russian Federation МК-8219.2006.8. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Magnetic confinement uk_UA
dc.title Thermal-physical analysis of low-radioactive thermonuclear plasma in the magnetic fusion device uk_UA
dc.title.alternative Теплофізичний аналіз малорадіоактивної термоядерної плазми в магнітних конфігураціях uk_UA
dc.title.alternative Теплофизический анализ малорадиоактивной термоядерной плазмы в магнитных конфигурациях uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис