Показати простий запис статті

dc.contributor.author Magda, I.I.
dc.contributor.author Gadetski, N.P.
dc.contributor.author Kravtsova, E.I.
dc.contributor.author Naumenko, V.D.
dc.contributor.author Pushkaryev, S.S.
dc.contributor.author Terekhin, S.N.
dc.contributor.author Tishchenko, A.S.
dc.date.accessioned 2017-01-02T21:31:50Z
dc.date.available 2017-01-02T21:31:50Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Релятивистский магнетрон 8 мм диапазона / I.I.Magda, N.P. Gadetski, E.I. Kravtsova, V.D. Naumenko, S.S. Pushkaryev, S.N. Terekhin, A.S. Tishchenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2008. — № 4. — С. 18-20. — Бібліогр.: 2 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.80.Pi
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110283
dc.description.abstract The first experimental study of relativistic magnetron of 8 mm wavelength with diffraction microwave output has been produced. Data that compare experiment and simulation are considered. uk_UA
dc.description.abstract Проведено перші експериментальні дослідження релятивістського 8 мм магнетрону з дифракційним виводом мікрохвильового сигналу. Запроваджено порівняння даних експерименту та чисельної моделі. Попередні дослідження РМ вказали існування генерації у діапазоні 8 мм. Експериментальні дані збігаються з розрахунковими значеннями для фокусуючого магнітного поля та енергії електронів, відповідно умовам збудження коливань π/2-виду при довжині хвилі 8,4 мм, а також з результатами чисельного моделювання. Змінення потужності 8 мм випромінювання дозволили зробити оцінку ККД РМ біля 0,4%. uk_UA
dc.description.abstract Проведены первые экспериментальные исследования релятивистского 8 мм магнетрона с дифракционным выводом микроволнового сигнала. Приводится сравнение данных эксперимента и численной модели. Предварительные исследования РМ показали наличие генерации в диапазоне 8 мм. Экспериментальные данные совпадают с расчетными значениями для фокусирующего магнитного поля и энергии электронов, соответствующими условию возбуждения колебаний π/2-вида при длине волны 8.4 мм, а также с результатами численного 3D-моделирования. Измерение мощности 8 мм излучения позволило оценить КПД РМ около 0.4%. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Сильноточная релятивистская электроника uk_UA
dc.title Relativistic magnetron of 8 mm waveband uk_UA
dc.title.alternative Релятивістський магнетрон 8 мм діапазону uk_UA
dc.title.alternative Релятивистский магнетрон 8 мм диапазона uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис