Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Визначення етапів механізму управління нематеріальними активами підприємства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бриль, І.В.
dc.contributor.author Василенко, Т.Д.
dc.date.accessioned 2016-12-17T14:35:57Z
dc.date.available 2016-12-17T14:35:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Визначення етапів механізму управління нематеріальними активами підприємства / І.В. Бриль, Т.Д. Василенко // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: Зб. наук. пр. — К.: ІЕП НАНУ, 2015. — С. 42-55. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2220-7961
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109831
dc.description.abstract Проаналізовано стан нематеріальних активів підприємств України; досліджено основні закономірності управління нематеріальними активами підприємства у сучасному конкурентному середовищі, ідентифіковано зовнішні та внутрішні фактори, які в комплексі визначають тенденції організаційних перетворень процесу управління нематеріальними активами; систематизовано і доповнено принципи організації та ефективного функціонування системи управління нематеріальними активами, використання яких дозволить створити об'єктивну фундаментальну основу для формування та розвитку організаційно-економічного механізму управління нематеріальними активами підприємств. uk_UA
dc.description.abstract Проанализировано состояние нематериальных активов предприятий Украины; исследованы основные закономерности управления нематериальными активами предприятия в современной конкурентной среде, идентифицированы внешние и внутренние факторы, в комплексе определяющие тенденции организационных преобразований процесса управления нематериальными активами; систематизированы и дополнены принципы организации и эффективного функционирования системы управления нематериальными активами, использование которых позволит создать объективную фундаментальную основу для формирования и развития организационно-экономического механизма управления нематериальными активами предприятий. uk_UA
dc.description.abstract Status of eterprises’ intangible assets in Ukraine is analyzed; basic laws of enterprise’s intangible assets management in today's competitive environment are researched; internal and external factors which determine trends of organizational change in the process of intangible assets management are identified; principles of organization and effective functioning of the system of intangible assets management, using of which will help to create objective fundamental basis to form and develop organizational and economic enterprise’s intangible assets management mechanism. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку
dc.title Визначення етапів механізму управління нематеріальними активами підприємства uk_UA
dc.title.alternative Определение этапов механизма управления нематериальными активами предприятия uk_UA
dc.title.alternative Determing the stages of enterprise’s intangible assets management mechanism uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис