Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Бухгалтерська та вартісна моделі оцінювання капіталу підприємств

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Рябикіна, К.Г.
dc.date.accessioned 2016-12-17T14:30:55Z
dc.date.available 2016-12-17T14:30:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Бухгалтерська та вартісна моделі оцінювання капіталу підприємств / К.Г. Рябикіна // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: Зб. наук. пр. — К.: ІЕП НАНУ, 2015. — С. 121-135. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2220-7961
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109825
dc.description.abstract Здійснено порівняння бухгалтерської та вартісної моделей за параметрами: виявлення та обрахування фінансового результату, формування системи управління капіталом підприємства, аналіз інвестиційних ризиків, кількісна характеристика цілей розвитку підприємства. Надано порівняльну характеристику сучасних моделей економічного прибутку: економічної доданої вартості (EVA), ринкової доданої вартості (MVA), доданої вартості потоку грошових коштів (CVA), внутрішньої норми дохідності капіталу (CFROI), доданої вартості для акціонерів (SVA), доданої вартості для стейкхолдерів (STVA). Критеріями порівняння визначено: складнощі розрахунку та можливості інтерпретації; очікування інвесторів; можливості управління через систему факторів впливу. uk_UA
dc.description.abstract Проведено сравнение бухгалтерской и стоимостной моделей по параметрам: выявление и расчет финансового результата, формирование системы управления капиталом предприятия, анализ инвестиционных рисков, количественная характеристика целей развития предприятия. Дана сравнительная характеристика современных моделей экономической прибыли: экономической добавленной стоимости (EVA), рыночной добавленной стоимости (MVA), добавленной стоимости потока денежных средств (CVA), внутренней нормы доходности капитала (CFROI), добавленной стоимости для акционеров (SVA), добавленной стоимости для стейкхолдеров (STVA). Критериями сравнения определены: сложности расчета и возможности интерпретации; ожидания инвесторов; возможности управления через систему факторов влияния. uk_UA
dc.description.abstract Accounting and cost evaluation models are compared to the parameters: identifying and calculating the financial result, the formation of capital management system of the company, investment risk analysis, quantitative description of the objectives of the enterprise. We provided comparative characteristics of modern models of income: Economic value added (EVA), market value added (MVA), value added cash flow (CVA), internal rate of return on capital (CFROI), added value for shareholders (SVA), value added to stakeholders (STVA). We defined the criteria of comparison: the complexity of calculation and interpretation capabilities; expectations of investors; management capabilities through impacts. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку
dc.title Бухгалтерська та вартісна моделі оцінювання капіталу підприємств uk_UA
dc.title.alternative Бухгалтерская и стоимостная модели оценки капитала предприятий uk_UA
dc.title.alternative Accounting and cost evaluation models of capital companies uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис