Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Механізм та функції економічних інститутів при цільовому кредитуванні інвестиційних проектів, підвищення інтелектуалізації промислових підприємств

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Брюховецький, Я.С.
dc.date.accessioned 2016-12-17T14:27:39Z
dc.date.available 2016-12-17T14:27:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Механізм та функції економічних інститутів при цільовому кредитуванні інвестиційних проектів, підвищення інтелектуалізації промислових підприємств / Я.С. Брюховецький // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: Зб. наук. пр. — К.: ІЕП НАНУ, 2015. — С. 172-185. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2220-7961
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109821
dc.description.abstract Досліджено зовнішні, створювані державою умови розвитку та підвищення інтелектуалізації підприємств. Обґрунтовано висновок про можливість інтелектуалізації підприємств у результаті реалізації інвестиційних проектів і бізнес-планів розвитку з використанням механізму цільового кредитування комерційними банками під прийняття векселів підприємств у забезпечення рефінансування комерційних банків. Виділено функції всіх економічних інститутів-учасників процесу цільового кредитування промислових підприємств: національного уряду, національного банку, промислових підприємств, комерційних банків. Позначено фактори, що стимулюють застосування цільового кредитування промислових підприємств. uk_UA
dc.description.abstract Исследованы внешние, создаваемые государством условия развития и повышения интеллектуализации предприятий. Обоснован вывод о возможности интеллектуализации предприятий в результате реализации инвестиционных проектов и бизнес-планов развития с использованием механизма целевого кредитования коммерческими банками под принятие векселей предприятий в обеспечение рефинансирования коммерческих банков.Выделены функции всех экономических институтов - участников процесса целевого кредитования промышленных предприятий: национального правительства, национального банка, промышленных предприятий, коммерческих банков. Обозначены факторы, стимулирующие применение целевого кредитования промышленных предприятий. uk_UA
dc.description.abstract External conditions of developing and increasing intellectualization of industry that created by state are researched. The conclusion about opportunity of industry intellectualization is justified as a result of making investment projects and business development plans with using of the directed lending mechanism by commercial banks during the adoption of bills enterprises in the provision of refinancing commercial banks.Functions of all the economic institutions as participants of the directed industry lending process: national government, national bank, industrial enterprises, commercial banks - are allocated. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку
dc.title Механізм та функції економічних інститутів при цільовому кредитуванні інвестиційних проектів, підвищення інтелектуалізації промислових підприємств uk_UA
dc.title.alternative Механизм и функции экономических институтов при целевом кредитовании инвестиционных проектов повышения интеллектуализации промышленных предприятий uk_UA
dc.title.alternative Mechanism and functions of economic institutions while lending target investment projects and increasing intellectualization of industry uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис