Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Теоретичні аспекти опору персоналу організаційним змінам на підприємстві

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сташкевич, І.І.
dc.date.accessioned 2016-12-05T17:35:23Z
dc.date.available 2016-12-05T17:35:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Теоретичні аспекти опору персоналу організаційним змінам на підприємстві / І.І. Сташкевич // Управління економікою: теорія та практика: Зб. наук. пр. — К.: ІЕП НАНУ, 2015. — С. 243-257. — Бібліогр.: 28 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2221-1187
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109653
dc.description.abstract Здійснено аналіз понять організаційних змін та опору персоналу організаційним змінам. Визначено характеристики організаційних змін. Представлено класифікацію організаційних змін. Наведено чинники, які ускладнюють проведення організаційних змін на підприємстві. Розкрито роль та характеристики лідерів у процесах організаційних змін. Описано процедури політики формування змін на підприємстві. Причини та фактори опору персоналу змінам досить різноманітні. Фактори можуть бути поділеними на певні групи: психологічні, соціальні, організаційні, професійні та економічні. uk_UA
dc.description.abstract Осуществлен анализ понятий организационных изменений и сопротивления персонала организационным изменениям. Определены характеристики организационных изменений. Представлена классификация организационных изменений. Приведены факторы, которые затрудняют проведение организационных изменений на предприятии. Раскрыты роль и характеристики лидеров в процессах организационных изменений. Описаны процедуры политики формирования изменений на предприятии. Причины и факторы сопротивления персонала изменениям разнообразны. Факторы могут быть разделены на определенные группы: психологические, социальные, организационные, профессиональные и экономические. uk_UA
dc.description.abstract The analysis of the concepts of organizational change and resistance to organizational change personnel. The characteristics of organizational change were carried out. The classification of organizational change was determined. The factors that impede the implementation of organizational changes at the company were shown. The role and characteristics of leaders in the processes of organizational change were disclosed. The policy changes formation of the company was described. The causes and factors of the resistance of the personnel to the organizational changes are varied. The factors can be divided into certain groups: psychological, social, organizational, professional and economic. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Управління економікою: теорія та практика
dc.title Теоретичні аспекти опору персоналу організаційним змінам на підприємстві uk_UA
dc.title.alternative Теоретические аспекты сопротивления персонала организационным изменениям на предприятии uk_UA
dc.title.alternative Theoretical aspects of the resistance of the personnel to the organizational changes at an enterprise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис