Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Методичний підхід до складання стратегічних бюджетів промислового підприємства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Берсуцька, С.Я.
dc.contributor.author Каменська, О.О.
dc.date.accessioned 2016-12-05T17:28:44Z
dc.date.available 2016-12-05T17:28:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Методичний підхід до складання стратегічних бюджетів промислового підприємства / С.Я. Берсуцька, О.О. Каменська // Управління економікою: теорія та практика: Зб. наук. пр. — К.: ІЕП НАНУ, 2015. — С. 144-150. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2221-1187
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109645
dc.description.abstract Запропоновано для фінансового обґрунтування виділення коштів підприємства на реалізацію його стратегічних цілей використовувати систему стратегічного бюджетування, яка спрямована на підвищення ефективності нематеріальних активів у цілому. Для створення економічних передумов реалізації стратегічних показників збалансованої системи підприємства, які характеризують нематеріальні активи та виділення необхідних коштів, обґрунтовано методичний підхід до розвитку зв’язків між системою бюджетування і стратегією господарюючого суб’єкта, який представлено у вигляді механізму інтеграції бюджетування та збалансованої системи показників. uk_UA
dc.description.abstract Предложено для финансового обоснования выделения средств предприятия на реализацию его стратегических целей использовать систему стратегического бюджетирования, которая направлена на повышение эффективности нематериальных активов в целом. Для создания экономических предпосылок реализации стратегических показателей сбалансированной системы предприятия, которые характеризуют нематериальные активы и выделения необходимых средств, обоснован методический подход к развитию связей между системой бюджетирования и стратегией хозяйствующего субъекта, который представлен в виде механизма интеграции бюджетирования и сбалансированной системы показателей. uk_UA
dc.description.abstract A justification for the financial allocations on the implementation of its strategic goals using strategic budgeting system, which is aimed at improving the efficiency of intangible assets as a whole. To create the economic prerequisites for implementing strategic performance balanced system, which is characterized intangible assets and allocation of resources, in the article the methodical approach to the development of relations between the system of budgeting and strategy entity that is represented as a mechanism of integration and balanced budgeting system indicators. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Управління економікою: теорія та практика
dc.title Методичний підхід до складання стратегічних бюджетів промислового підприємства uk_UA
dc.title.alternative Методический подход к составлению стратегических бюджетов промышленного предприятия uk_UA
dc.title.alternative Methodology strategic approach to assembly budget of industrial enterprises uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис