Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Оценка многолетних изменений годовой первичной продукции фитопланктона различных районов Черноморского шельфа

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Юнев, О.А.
dc.date.accessioned 2016-12-03T14:50:19Z
dc.date.available 2016-12-03T14:50:19Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Оценка многолетних изменений годовой первичной продукции фитопланктона различных районов Черноморского шельфа / О.А. Юнев // Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу: Зб. наук. пр. — Севастополь, 2011. — Вип. 25, т. 1. — С. 311-326. — Бібліогр.: 58 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1726-9903
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109596
dc.description.abstract На основе данных по суточной первичной продукции, внутригодовым и многолетним изменениям концентрации хлорофилла а и гидрохимических характеристик дана оценка годовой первичной продукции фитопланктона различных районов черноморского шельфа для разных временных интервалов с 60-х по начало 90-х гг. Показано, что антропогенная эвтрофикация во второй половине XX ст. привела к значительному увеличению трофического статуса внутренних шельфов (глубины < 50 м) Румынии и Болгарии, которые находятся под влиянием стока р.Дунай. К концу 80-х – началу 90-х гг. эти районы Черного моря стали эвтрофными, с годовой первичной продукцией более 250 г С∙м⁻²∙год⁻¹. Остальные районы черноморского шельфа в результате эвтрофикации подняли свой статус от олиготрофных (< 100 г С∙м⁻²∙год⁻¹) до мезотрофных (130 – 195 г С∙м⁻²∙год⁻¹) вод. uk_UA
dc.description.abstract Базуючись на даних по добовій первинній продукції, внутрішньорічним і багаторічним змінам концентрації хлорофілу-а і гідрохімічних характеристик дана оцінка річної первинної продукції фітопланктону у різних районах чорноморського шельфу для різних тимчасових інтервалів з 60-х по початок 90-х рр. Показано, що антропогенна евтрофікація в другій половині XX ст. привела до значного збільшення трофічного статусу внутрішніх шельфів (глибини < 50 м) Румунії і Болгарії, які перебувають під впливом стоку р.Дунай. З кінця 80-х і до початку 90-х рр. ці райони Чорного моря стали евтрофними, з річною первинною продукцією більше 250 г С∙м⁻²∙рік⁻¹. Решта районів чорноморського шельфу під впливом евтрофікації підвищила свій статус від оліготрофних (< 100 г С∙м⁻²∙рік⁻¹) до мезотрофних(130 – 195 г С∙м⁻²∙рік⁻¹) вод. uk_UA
dc.description.abstract Based on daily primary production data, intra-annual and long-term changes in chlorophyll “a” concentration and hydrochemical characteristics data, the annual primary production of phytoplankton in the different Black Sea shelf regions is estimated for different periods from the 1960s to the beginning of the 1990s. It is shown that anthropogenic eutrophication in the second part of the 20th Century led to the significant increase in trophic status of inner shelf of Romania and Bulgaria, which are under influence of the Danube’s waters. By the end of 80’s – early 90’s these regions of the Black Sea became eutrophic, with the annual primary production more than 250 g C∙m⁻²∙y ⁻¹. The rest of the Black Sea shelf regions following eutrophication raised their trophic status from oligotrophic (< 100 g C∙m⁻²∙y⁻¹) to mesotrophic (130-195 g C∙m⁻²∙y⁻¹) waters. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Морський гідрофізичний інститут НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу
dc.subject Биотехнологии воспроизводства качества среды и биоресурсов uk_UA
dc.title Оценка многолетних изменений годовой первичной продукции фитопланктона различных районов Черноморского шельфа uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 581.526.325(262.5)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис