Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Поширення фосфатрозчинюючих бактерій у воді та донних відкладеннях північно-західної частини Чорного моря

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Павлова, Г.Г.
dc.date.accessioned 2016-12-03T14:07:59Z
dc.date.available 2016-12-03T14:07:59Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Поширення фосфатрозчинюючих бактерій у воді та донних відкладеннях північно-західної частини Чорного моря / Г.Г. Павлова // Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу: Зб. наук. пр. — Севастополь, 2011. — Вип. 25, т. 1. — С. 340-346. — Бібліогр.: 19 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1726-9903
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109593
dc.description.abstract Оптимізовано склад живильного середовища для виявлення морських фосфатрозчинюючих бактерій (ФРБ). Виявлено позитивну кореляцію між кількістю гетеротрофних бактерій та фосфатрозчинюючих бактерій. Чисельність ФРБ у досліджених зразках води та донних відкладень має сезонний характер. Найбільша відносна їх кількість виявлена у донних відкладеннях. uk_UA
dc.description.abstract Оптимизирован состав питательной среды для выявления морских фосфатрастворяющих бактерий (ФРБ). Выявлена положительная корреляция между количеством гетеротрофных бактерий и фосфатрастворяющих. Численность ФРБ в исследованных образцах воды и донных отложений имеет сезонный характер. Наибольшее относительное их количество выявлено в донных отложениях. uk_UA
dc.description.abstract Composition of nutrient medium for detection of marine phosphatesolubilizing bacteria (PSB) were optimized. А positive correlation between the number of heterotrophic bacteria and phosphate-solubilizing bacteria were found. The number of PSB in examined water and sediment samples have a seasonal nature. The largest relative number of PSB has been found in bottom sediments. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Морський гідрофізичний інститут НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу
dc.subject Биотехнологии воспроизводства качества среды и биоресурсов uk_UA
dc.title Поширення фосфатрозчинюючих бактерій у воді та донних відкладеннях північно-західної частини Чорного моря uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 579.266


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис