Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Дослідження структури та динаміки диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України на основі кластерного аналізу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Рядно, О.А.
dc.contributor.author Беркут, О.В.
dc.date.accessioned 2016-11-28T17:34:16Z
dc.date.available 2016-11-28T17:34:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Дослідження структури та динаміки диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України на основі кластерного аналізу / О.А. Рядно, О.В. Беркут // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 1 (43). — С. 60-67. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109451
dc.description.abstract В статті наведено результати дослідження диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України з використанням кластерного аналізу та методологію, яка може бути використана для вирішення цього завдання. Об’єктами спостереження є регіони України. Підбір показників здійснювався таким чином, щоб набір показників охоплював основні сфери соціально-економічного розвитку. Для зменшення кількості вхідних даних використовувався факторний аналіз. Для розрахунку кластерів було використано метод Уорда. За результатами кластерного аналізу виділено 5 кластерів. uk_UA
dc.description.abstract В статье приведены результаты исследования дифференциации социально-экономического развития регионов Украины с использованием кластерного анализа и методология, которая может быть использована для решения этой задачи. Объектами наблюдения являются регионы Украины. Подбор показателей осуществлялся таким образом, чтобы набор показателей охватывал основные сферы социально-экономического развития. Для уменьшения количества входных данных использовался факторный анализ. Для расчета кластеров был использован метод Уорда. По результатам кластерного анализа выделено 5 кластеров. uk_UA
dc.description.abstract This paper will present summary of previous research of differentiation of socio-economic development of Ukraine's regions using cluster analysis and describe the methodology that can be used for this task. The objects of observation are regions of Ukraine. The indicators were selected so that the set of indicators covering the main areas of socio-economic development. For reducing the number of input data is used factor analysis. For the calculation of the clusters the Ward technique is used. The cluster analysis identifies 5 clusters. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Міжнародна та регіональна економіка uk_UA
dc.title Дослідження структури та динаміки диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України на основі кластерного аналізу uk_UA
dc.title.alternative Исследование структуры и динамики дифференциации социально-экономического развития регионов Украины на основе кластерного анализа uk_UA
dc.title.alternative A study of the structure and dynamics of differentiation of social and economic development of Ukraine based on a cluster analysis uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 316.42+519.237.8:332(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис