Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The Ways of Improving the Efficiency of the Import Substitution Strategy of Russian Federation

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Shabalina, L.V.
dc.contributor.author Karaman, E.G.
dc.date.accessioned 2016-11-24T17:54:58Z
dc.date.available 2016-11-24T17:54:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation The Ways of Improving the Efficiency of the Import Substitution Strategy of Russian Federation / L.V. Shabalina, E.G. Karaman // Економічний вісник Донбасу. — 2015. — № 4 (42). — С. 45-51. — Бібліогр.: 18 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109343
dc.description.abstract The dynamics and structure of Russian Federation import in the current geopolitical situation were analyzed. The international experience and the types of import substitution policy were studied. Improvements and development of the innovative activity were proposed. The creation of national support center was grounded. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовано динаміку та структуру імпорта Російської Федерації, у геополітичній ситуації, що склалася, Вивчено зарубіжний досвід та типи здійснення політики імпортозаміщення. Запропоновано рекомендації щодо підвищення інноваційної діяльності. Обґрунтовано створення національного центру підтримки імпортозаміщення. uk_UA
dc.description.abstract В статье проанализирована динамика и структура импорта Российской Федерации в сложившейся геополитической ситуации. Изучен зарубежный опыт и типы осуществления политики импортозамещения. Предложены рекомендации по повышению инновационной деятельности. Обосновано создание национального центра поддержки импортозамещения. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject International and Regional Economics uk_UA
dc.title The Ways of Improving the Efficiency of the Import Substitution Strategy of Russian Federation uk_UA
dc.title.alternative Шляхи підвищення ефективності стратегії імпортозаміщення Російської Федерації uk_UA
dc.title.alternative Пути повышения эффективности стратегии импортозамещения Российской Федерации uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 339.13:330.322(470)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис