Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The Development of Social Investment and Responsibility of Business in Ukraine

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Parkhomenko, Yu.M.
dc.date.accessioned 2016-11-24T17:52:01Z
dc.date.available 2016-11-24T17:52:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation The Development of Social Investment and Responsibility of Business in Ukraine / Yu.M. Parkhomenko // Економічний вісник Донбасу. — 2015. — № 4 (42). — С. 182-185. — Бібліогр.: 7 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109340
dc.description.abstract The article considers the nature and role of social investment in the overall business strategy. The comparative characteristic of the volume and scale of investments by foreign and domestic companies in the social sphere. The features of the construction of the social responsibility policy of the Ukrainian companies. Established the key problems hindering the development of Ukraine in a socially responsible business. Identified reserves and prospects for increasing the volume and scope of social investment. uk_UA
dc.description.abstract В статті розглянуто сутність та роль соціального інвестування в загальній стратегії бізнесу. Проведено порівняльний аналіз обсягів та масштабів інвестиційних вкладень закордонних та вітчизняних компаній в соціальну сферу. Розглянуто особливості побудови політики соціальної відповідальності провідних українських компаній. Визначено ключові проблеми, що стримують в Україні розвиток соціально відповідального бізнесу. Виокремлено резерви та перспективи збільшення обсягів та масштабності соціальних інвестицій. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрена сущность и роль социального инвестирования в общей стратегии бизнеса. Проведена сравнительная характеристика объемов и масштабов инвестиционных вложений зарубежных и отечественных компаний в социальную сферу. Рассмотрены особенности построения политики социальной ответственности украинских компаний. Установлены ключевые проблемы, сдерживающие в Украине развитие социально ответственного бизнеса. Определены резервы и перспективы увеличения объемов и масштабности социального инвестирования. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management of Labour and Safety uk_UA
dc.title The Development of Social Investment and Responsibility of Business in Ukraine uk_UA
dc.title.alternative Розвиток системи соціального інвестування та соціальної відповідальності бізнесу в Україні uk_UA
dc.title.alternative Развитие системы социального инвестирования и социальной ответственности бизнеса в Украине uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 369.04:316.42+330.322(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис