Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Formalization of an Industrial Enterprise Human Capital under the Innovation Development Conditions

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Bersutska, S.
dc.contributor.author Kamenska, O.
dc.date.accessioned 2016-11-24T17:50:22Z
dc.date.available 2016-11-24T17:50:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Formalization of an Industrial Enterprise Human Capital under the Innovation Development Conditions / S. Bersutska, O. Kamenska // Економічний вісник Донбасу. — 2015. — № 4 (42). — С. 172-176. — Бібліогр.: 13 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109338
dc.description.abstract In the article on the basis of research results improved methodological approach to regulate the elements of human capital in terms of innovative development. For the purposes of this form a map of the human capital of an industrial enterprise. Implementing the proposed approach is aimed at improving the efficiency of innovative activity of the enterprise due to operational adjustment elements of the human capital under the corporate strategy of the enterprise. uk_UA
dc.description.abstract У статті на підставі результатів дослідження удосконалено методичний підхід до регулювання елементів людського капіталу в умовах інноваційного розвитку. Для цього сформована карта цілей людського капіталу промислового підприємства. Реалізація запропонованого підходу спрямована на підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства за рахунок оперативного коректування елементів людського капіталу відповідно до корпоративної стратегії підприємства. uk_UA
dc.description.abstract В статье на основании результатов исследования усовершенствован методический подход по регулированию элементов человеческого капитала в условиях инновационного развития. Для этого сформирована карта целей человеческого капитала промышленного предприятия. Реализация предложенного подхода направлена на повышение эффективности инновационной деятельности предприятия за счет оперативного корректирования элементов человеческого капитала согласно корпоративной стратегии предприятия. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management of Labour and Safety uk_UA
dc.title Formalization of an Industrial Enterprise Human Capital under the Innovation Development Conditions uk_UA
dc.title.alternative Формалізація людського капіталу промислового підприємства в умовах інноваційного розвитку uk_UA
dc.title.alternative Формализация человеческого капитала промышленного предприятия в условиях инновационного развития uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 331.101.262:334.716:330.341.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис