Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The Impact of Globalization on Corporate Culture and Communication

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Khomenko, Y.V.
dc.contributor.author Khomenko, I.A.
dc.contributor.author Borodina, E.S.
dc.date.accessioned 2016-11-24T17:42:59Z
dc.date.available 2016-11-24T17:42:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation The Impact of Globalization on Corporate Culture and Communication / Y.V. Khomenko, I.A. Khomenko, E.S. Borodina // Економічний вісник Донбасу. — 2015. — № 4 (42). — С. 136-138. — Бібліогр.: 7 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109332
dc.description.abstract In this paper some visible features and outcomes of globalization are regarded. The focus is mostly done on the European economic integration, progress in information and knowledge communication technologies and environmental challengers. In each case the peculiar characteristics of the process are distinguished, its influence on corporate culture and communication is determined and corporate reaction on these challengers is viewed. uk_UA
dc.description.abstract В статті розглянуто основні особливості та наслідки глобалізації. Акценти зроблено на процесі європейської інтеграції, прогресі інформаційних технологій та технологій з обміну знаннями, а також на нових викликах з боку оточуючого середовища. У кожному окремому випадку визначено особливості цих явищ, характер їх впливу на корпоративну культуру і комунікації та можлива реакція на ці явища з боку корпорацій. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрены основные черты и последствия глобализации. Акценты сделаны на процессе европейской экономической интеграции, прогрессе информационных технологий и технологий обмена знаниями, а также на новых вызовах со стороны окружающей среды. В каждом отдельном случае определены особенности этих явлений, характер их влияния на корпоративную культуру и коммуникации и возможная реакция на происходящие события со стороны корпораций. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management uk_UA
dc.title The Impact of Globalization on Corporate Culture and Communication uk_UA
dc.title.alternative Вплив глобалізації на корпоративну культуру та комунікації uk_UA
dc.title.alternative Влияние глобализации на корпоративную культуру и коммуникации uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 339.9


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис