Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Risks Associated with the Market Behaviour of Bulgarian Industrial Enterprises

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ivanova, Z.S.
dc.date.accessioned 2016-11-24T17:34:34Z
dc.date.available 2016-11-24T17:34:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Risks Associated with the Market Behaviour of Bulgarian Industrial Enterprises / Z.S. Ivanova // Економічний вісник Донбасу. — 2015. — № 4 (42). — С. 111-116. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109327
dc.description.abstract Bulgarian industrial enterprises operate in extremely competitive global markets. This inevitably increases the likelihood of the occurrence of a number of risks and increases their level of risk exposure. The purpose of this article is to highlight some of the main risks accompanying the demonstration of a certain market behaviour of Bulgarian industrial enterprises, to present the results of analyzing the risk exposure and the problem areas in their market behaviour, and to justify the opportunities for affecting the risks. uk_UA
dc.description.abstract Болгарські індустріальні підприємства функціонують в умовах виключної конкуренції глобальних ринків. Це безумовно збільшує ймовірність настання безлічі ризиків та збільшує ступінь впливу ризику. Ціль даної статті - виявити деякі з основних ризиків, що супутні демонстрації відповідної ринкової поведінки з боку болгарських індустріальних підприємств, надати результати аналізу впливу ризику та проблемні області їх ринкової поведінки, а також обґрунтувати можливості впливу на ризики. uk_UA
dc.description.abstract Болгарские индустриальные предприятия функционируют в условиях исключительной конкуренции глобальных рынков. Это неизбежно повышает вероятность наступления множества рисков и увеличивает их степень подверженности риску. Цель настоящей статьи - выявить некоторые из основных рисков, сопутствующих демонстрации определенного рыночного поведения со стороны болгарских индустриальных предприятий, представить результаты анализа подверженности риску и проблемные области их рыночного поведения, а также обосновать возможности воздействия на риски. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Marketing uk_UA
dc.title Risks Associated with the Market Behaviour of Bulgarian Industrial Enterprises uk_UA
dc.title.alternative Ризики, пов’язані з ринковою поведінкою болгарських індустріальних підприємств uk_UA
dc.title.alternative Риски, связанные с рыночным поведением болгарских индустриальных предприятий uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.45+330.131.7(497.2)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис